Conflict over centralisatie splijtzwam in Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruis wordt in tweeën gespleten door een intern conflict. Drie lokale afdelingen vrezen dat vrijwilligers er de brui aan geven als een grote reorganisatie per 1 januari doorgaat. Buitenlandse projecten zouden voor het hoofdkantoor belangrijker zijn dan lokaal werk, zoals vakanties voor zorgbehoevenden en ‘eenzamenopvang’.

Van onze verslaggeefster Anneke Stoffelen

In een kort geding hebben de Rode Kruis-afdelingen van Haarlem, Haarlemmermeer en Zandvoort daarom woensdag geëist dat zij zelfstandige verenigingen blijven. Het hoofdkantoor wil in januari alle 358 afdelingen samenvoegen in één vereniging, waardoor het beheer van donatiegelden in centrale handen komt.

Het hoofdkantoor vindt dat er voldoende afspraken zijn gemaakt over de toekomst van het lokale werk, maar de drie afdelingen hebben daar geen vertrouwen in. Ton Overgaag, voorzitter van de afdeling Haarlemmermeer: ‘Men kan nu wel beloven dat buitenlandse projecten straks geen prioriteit krijgen, maar we hebben geen enkele garantie. Bovendien vrezen wij een bureaucratie die onze vrijwilligers ernstig zal demotiveren.’

Een bezorgde vrijwilligster uit Haarlem: ‘Je slooft je als vrijwilliger uit voor mensen die je kent. Niet voor iemand die ergens ver weg achter een bureau zit.’

Volgens Cees Breederveld, directeur van het overkoepelende Nederlandse Rode Kruis, wordt de fusie echter breed gesteund. ‘Alleen al het feit dat niet elke afdeling meer een jaarverslag hoeft op stellen, gaat de organisatie tonnen schelen.’ Daarnaast hebben de afdelingen volgens hem zo’n 27 miljoen euro aan reserves opgepot. ‘Die gedoneerde euro’s kunnen we beter over het land verspreiden, zodat de gebieden waar het wat minder gaat, steun krijgen van de rijkere afdelingen.’

Nu heeft elk Rode Kruis lokaal zijn donateurs. Van de opbrengsten mag 71 procent naar eigen inzicht worden besteed, de rest vloeit naar het hoofdkantoor.

Als het aan Breederveld ligt, worden de afdelingen die niet meewerken aan de fusie per 1 januari uit de organisatie gezet. Zij mogen dan niet meer onder de vlag van het Rode Kruis werken.

Advocaat Van der Steenhoven van de drie dissidente locaties, bepleitte woensdag in de rechtbank dat het volgens de wet onmogelijk is leden uit een vereniging te zetten op grond van het weigeren van een fusie. Op 23 november doet de rechter uitspraak.

Meer over