'Concurrentie is gezond voor sociale advocatuur'

Stomverbaasd was staatssecretaris Schmitz van Justitie vorig jaar geweest tijdens een werkbezoek aan het Buro voor Rechtshulp in Leeuwarden. Zoals verwacht had het 'veld' voor de zoveelste keer kritiek geuit op de Wet op de rechtsbijstand, maar de ontmoeting werd vooral gedomineerd door het feit dat de aanwezigen - zowel...

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Het botert niet tussen de 'vrije beroepers' (de advocaten met een overwegend sociale praktijk) en de juristen van de twintig Buro's voor Rechtshulp. En hoewel de animositeit beperkt blijft tot een paar steden, meende staatssecretaris Schmitz toch de controverse afgelopen maandag aan de orde te moeten stellen op een congres over de gefinancierde rechtsbijstand.

De bewindsvrouw sprak haar ergernis uit over de 'vechtcultuur' tussen de advocaten en de Buro-juristen. Aan deze 'contraproductieve vijandelijkheden' moet snel een einde komen, zo hield ze haar gehoor voor, omdat 'het doel en de cliënten van zowel Buro's als sociale advocaten immers gelijk is': beiden verschaffen - gesubsidieerde - juridische bijstand aan armlastigen.

Kern van de controverse is dat veel Buro's voor Rechtshulp niet langer alleen 'eerstelijnshulp' geven - advisering en zonodig doorverwijzing naar een advocaat - maar steeds meer zélf namens de cliënt gaan procederen, de 'tweedelijnshulp'. Cliënten worden niet meer aan advocaten afgestaan.

H. de Groot, voorzitter van de Vereniging voor Sociale Advocatuur Nederland, acht dit om twee redenen ongewenst. Allereerst meent ze dat de handelwijze van de Buro's ten koste gaat van de cliënt. 'En natuurlijk is ook een element dat ze cliënten van ons afsnoepen'.

'Doordat de partijen in bokshouding tegenover elkaar staan, is er nauwelijks overleg tussen de advocaten en de bureaus', zegt C. over de Vest, voorzitter van de Vereniging voor Rechtshulp, die opkomt voor een zo toegankelijk mogelijk gefinancierd rechtshulpsysteem en leden heeft uit beide groepen. ' Er moeten goede afspraken komen over doorverwijzing. '

Vanuit de andere hoek wordt tegengeworpen dat de door de staatssecretaris veronderstelde vechtcultuur juist in het belang van de cliënt is. 'Het gaat nu nóg meer om de vraag of je je werk goed doet. De cliënt kan uitmaken wie hem het beste van advies dient', zegt A. Speksnijder, directeur van de Buro's voor Rechtshulp in Leeuwarden en Groningen. 'Zolang de Buro's bestaan, hebben advocaten moeite met ons gehad. Mijns inziens is geen sprake van animositeit, maar van gezonde concurrentie.'

Meer over