Compromis van coalitie over uitstel onderwijsvernieuwing krijgt veel kritiek Schoolboekenuitgevers zijn teleurgesteld

Uitgevers van schoolboeken en leermethoden zijn teleurgesteld over de mogelijkheid die middelbare scholen krijgen om de onderwijsvernieuwing uit te stellen....

Van onze verslaggeefster

AMSTERDAM

Staatssecretaris Netelenbos van Onderwijs wilde dat de scholen al in augustus volgend jaar hun onderwijs zouden hervormen, maar zij kreeg in de Tweede Kamer alleen de PvdA mee. Donderdagavond kwamen de coalitiepartijen PvdA, VVD en D66 tot het compromis dat scholen mogen kiezen of ze de zogeheten tweede fase in augustus 1998 invoeren of pas een jaar later.

Veel scholen hebben gepleit voor uitstel vanwege organisatorische moeilijkheden. In de tweede fase moeten scholieren van de bovenbouw van vwo en havo zelfstandiger leren werken. Ze kunnen niet langer een eigen vakkenpakket samenstellen, maar moeten kiezen voor een van vier vaststaande onderwijsprofielen. De veranderingen zijn bedoeld om de aansluiting met hbo en universiteiten te verbeteren.

'Dit is heel erg voor alle uitgevers', zegt E. de Meijerink, marketingmanager van uitgeverij Thieme. De uitgevers hebben in betrekkelijk korte tijd nieuwe lesmethoden moeten ontwikkelen, die volgend voorjaar op de markt komen. 'Wij hebben grote investeringen gedaan, in de verwachting dat de omzet ook hoog zou zijn.' Meijerink verwacht dat weinig scholen de tweede fase al in augustus 1998 zullen invoeren, terwijl de lesmethoden toch aangeboden moeten worden voor de scholen die dat wel doen.

W. Galjee, hoofd uitgeefgroep voortgezet onderwijs van uitgeverij Malmberg is verrast door het compromis. Volgens hem zijn veel scholen al ingesteld op invoering van de tweede fase volgend jaar. Galjee betreurt het dat er nu niet 'één helder moment' is waarop de tweede fase wordt ingevoerd, een duidelijk tijdstip dat helemaal in het teken van de onderwijsvernieuwing staat. 'Dat geeft ook een impuls aan het onderwijs. Invoering uitsmeren over twee jaar ondergraaft het enthousiasme een beetje. Het kan een alibi worden om niets te doen.'

Dat de leermethoden voor de tweede fase pas volgend voorjaar klaar zijn, is een van de redenen waardoor scholen een hard hoofd hebben in invoering per augustus 1998. Een andere is onduidelijkheid over de precieze invulling van de onderwijsprofielen, die wettelijk wordt vastgelegd, en op zijn vroegst in de herfst bekend zal zijn.

Juist de scholen die veel tijd en energie hebben gestopt in hun voorbereiding op de tweede fase, voorzagen problemen, zegt A. van der Drift, waarnemend rector van de Northgo-scholengemeenschap in Noordwijk. De school vergadert maandag over de datum van invoering. Van der Drift verwacht dat het toch al augustus 1998 zal worden. 'Het is een proces dat loopt, als je het nu uitstelt, onderbreek je dat misschien.' Maar is blij met de signalen uit de politiek waaruit begrip blijkt voor de tijdsdruk waarmee de scholen te maken hebben.

R. Schoonveld is rector van het Amsterdams Lyceum, ook een school die al ver is met de voorbereidingen voor de tweede fase. Hij verwijt Netelenbos een te rooskleurige voorstelling van zaken als ze zegt dat heel veel scholen staan te trappelen om de tweede fase in te voeren. 'We zouden eerder gebaat zijn bij een uitstel met twee jaar dan met één jaar', schrijft Schoonveld in een brief aan de leden van de Tweede Kamer, waarbij hij een tiental adhesiebetuigingen van andere scholen heeft gevoegd.

Het compromis vindt Schoonveld niet gelukkig, iedereen een jaar uitstel geven zou beter zijn. Schoonveld voorziet veel praktische problemen bij een verschillende invoeringsdatum. Hij is bovendien beducht dat Netelenbos de 50 miljoen gulden die ze eerder beschikbaar stelde om invoering per 1998 mogelijk te maken, alleen zal geven aan scholen die kiezen voor volgend jaar. 'Dat zou schandelijk zijn.'

'Er is nog met geen woord gerept over de financiële onderbouwing', waarschuwt ook J. Gispen, de voorzitter van de vereniging voor schoolleiders VVO. Gispen is gematigd positief over het compromis, maar voorziet moeilijkheden in de praktische invulling, zoals het naast elkaar bestaan van verschillende vormen van examens. De Algemene Onderwijsbond is tevreden over de mogelijkheid voor scholen om zelf de ingangsdatum te kiezen.

Meer over