Complot Bush 11/9 ‘niet bewezen’

In één week twee opvallende uitlatingen die juridisch correct zijn maar toch misplaatst. De ene, van minister Donner, heeft geleid tot extreme politieke kippendrift....

Ronald Plasterk

Er is helemaal geen antidemocratische sharia-partij. Het is een totaal non-probleem. Donner moet voortaan als minister van Justitie bij zulke gevoelige thema’s niet vrij theoretiseren – meer is er niet over te zeggen. Waarom moet de Kamer daar spoeddebatten aan wijden?

Een andere juridisch correcte maar oliedomme uitspraak was de conclusie van het hoofdredactioneel van NRC Handelsblad van 9 september. Onder de kop ‘het 9- 11 complot’ bespreekt men theorieën dat George Bush met zijn neoconservatieve vrienden de aanslagen zelf gepland zou hebben om het publiek te mobiliseren voor de rechts-conservatieve agenda. Het redactioneel zegt: ‘Scepsis tegenover uitlatingen van president Bush en zijn medewerkers is gezond. Maar dat kritische vermogen moet ook worden aangewend tegen degenen die sluitende bewijzen menen te hebben voor een Amerikaans overheidscomplot.’ De conclusie van dit enerzijds-anderzijds hoofdredactioneel: ‘Zeker is dat de aanslagen van 11 september het resultaat waren van een van die zeldzame gelukte samenzweringen. Maar dat de regering Bush daarbij was betrokken, is niet bewezen.’

‘Niet bewezen!’. Dus Bush komt wat NRC Handelsblad betreft voorlopig vrij wegens gebrek aan bewijs. Dat is toch kolder? Je kunt veel zeggen van Bush, maar een serieuze krant kan toch niet menen dat Bush tegen Rumsfeld, Powell en Cheney gezegd zou hebben: jongens, plaats eens even wat springstof in het Pentagon en de twee torens van het World Trade Center en zorg dat er een paar vliegtuigen in worden geboord?

Nog even los van het feit dat zo’n giga-complot altijd zou uitlekken, dat het technisch onmogelijk is zoiets te organiseren, maar je kunt toch niet in ernst menen dat je Bush tot een dergelijke actie in staat acht? Het is psychologisch en politiek toch nonsens? Bush is een zeer conservatieve politicus, met een eenzijdig beeld van internationale verhoudingen, maar hij gaat toch niet een aanslag op een paar duizend landgenoten organiseren? Als je van die gedachte zegt ‘niet bewezen’, acht je kennelijk Bush psychologisch en politiek tot zo’n complot in staat.

Dat een kwaliteitskrant de mogelijkheid dat Bush 11/9 beraamde serieus openhoudt, is meer dan een verschrijving. Zoals de drukte over de uitglijder van Donner een teken is van nervositeit over de opkomst van de politieke islam, is de uitglijder van de NRC-hoofdredactie een symptoom van de golf anti-Amerikanisme die over de wereld rolt. De woordkeuze van de anders zo gematigde Bot en Balkenende was deze week ook opvallend: ‘bekocht’, ‘relatie met VS is beschadigd.’

Als niet Bush maar Gore in het Witte Huis had gezeten, was de op leugens gebaseerde en volgens internationaal recht illegale oorlog tegen Irak niet begonnen. Dat had duizenden mensenlevens gescheeld, zowel aan de kant van Irak als onder Amerikaanse en Britse burgers. De misleiding van het publiek over vernietigingswapens en de band tussen Irak en Al Qa’ida is onvergeeflijk. Bush en Blair krijgen in de eigen achterban en internationaal de rekening hiervoor terecht gepresenteerd. De keuze ten oorlog te gaan, is de zwaarste die leiders van een land kunnen nemen; dat zij (en ook de Nederlandse regering die de Irak-oorlog politiek steunde) hiervoor verantwoording afleggen, is terecht.

Maar je moet totaal door het dolle heen zijn om serieus te overwegen dat Bush 11/9 op zijn geweten heeft. De werkelijkheid is erg genoeg, laten de Nederlandse pers en politiek zich daarover druk maken. Wat was precies de eigen informatie die de Nederlandse regering ertoe bracht de Irak-oorlog te steunen? Dat zou het parlement moeten onderzoeken, daarover zouden de hoofdredactionele bijdragen moeten gaan.

Meer over