'Compensatie zorgpremie Kamerleden schaamteloos'

De SP hekelt een plan van Tweede-Kamerleden om negatieve inkomenseffecten door het nieuwe zorgstelsel te compenseren voor zichzelf. 'Dit is werkelijk schaamteloos....

Zij baseert zich op een brief van de zogeheten commissie emolumenten,waarin vier Kamerleden onder voorzitterschap van VVD'er Hofstra zichbezighouden met de beloning van de politici in Den Haag. Dezeadviescommissie schrijft in de brief aan Kamerleden dat het begin februarimet minister Remkes van Binnenlandse Zaken spreekt 'over de wijze waaropen de omvang waarmee' negatieve effecten gecompenseerd kunnen worden, metterugwerkende kracht tot 1 januari 2006.

Volgens een woordvoerder van Tweede-Kamervoorzitter Weisglas hangen desalarissen van Kamerleden af van de ambtenarensalarissen. Als ambtenarencompensatie krijgen voor de hogere premies, dan krijgen de Kamerleden dieook.

Meer over