‘Compensatie zorgpremie Kamerleden schaamteloos’

De SP hekelt een plan van Tweede-Kamerleden om negatieve inkomenseffecten door het nieuwe zorgstelsel te compenseren voor zichzelf. ‘Dit is werkelijk schaamteloos....

Zij baseert zich op een brief van de zogeheten commissie emolumenten, waarin vier Kamerleden onder voorzitterschap van VVD’er Hofstra zich bezighouden met de beloning van de politici in Den Haag. Deze adviescommissie schrijft in de brief aan Kamerleden dat het begin februari met minister Remkes van Binnenlandse Zaken spreekt ‘over de wijze waarop en de omvang waarmee’ negatieve effecten gecompenseerd kunnen worden, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006.

Volgens een woordvoerder van Tweede-Kamervoorzitter Weisglas hangen de salarissen van Kamerleden af van de ambtenarensalarissen. Als ambtenaren compensatie krijgen voor de hogere premies, dan krijgen de Kamerleden die ook.

Meer over