Compagnietheater voor jong talent

VAN ONZE VERSLAGGEEFSTER PERSIS BEKKERING

Het Compagnietheater in Amsterdam gaat zich concentreren op het ontwikkelen van jong talent. Daarmee springt het theater, dat geen subsidie van de gemeente Amsterdam ontvangt, in het gat dat is achtergelaten door het verdwijnen van onder meer het Rozentheater.

Dat staat in het beleidsplan voor 2013-2016 dat artistiek leider Theu Boermans vandaag presenteert. Het Compagnietheater was vanaf het begin (in 1996) al een huis voor jonge makers, maar wil zich nu expliciet profileren als kweekvijver, 'het jaar rond', aldus Boermans.

Het Compagnietheater, voorheen een kerk aan de Kloveniersburgwal, zal de samenwerking met het Nationaal Toneel (NT) verder uitbouwen. Het in Den Haag gevestigde NT vindt in dit Amsterdamse theater een ideale 'vitrine' voor zijn kleinere producties.

Jaarlijks werkt het theatergezelschap bijvoorbeeld met vier jonge acteurs aan een zogeheten vlakkevloer-voorstelling. In het Compagnietheater is hiervoor een vaste plek waardoor een vast publiek kan worden opgebouwd. De spil in deze samenwerking is Boermans, die ook artistiek leider en regisseur van het NT is.

Het Compagnietheater is daarnaast partnerschappen aangegaan met het ITs-festival, de Rozen (de stichting voor jeugdeducatie die als doorstart van het Rozentheater geldt), theaterscholen en Het Derde Bedrijf, de productietak van het Compagnietheater.

Voor een deel moeten subsidies bij fondsen en sponsoren nog worden aangevraagd, maar volgens Boermans is dit al in een vergevorderd stadium. Verder heeft het theater een eigen potje. In 2009 werd het pand, dat eigendom was van Boermans' theatergezelschap, verkocht. Het gezelschap bleef wel vaste huurder van het pand en er werd een stichting opgericht om de winst van de verkoop te beheren. Van de rente worden artistieke activiteiten gefinancierd.

'Als je in aanmerking wil komen voor subsidie moet je van het Fonds Podiumkunsten eerst vier jaar 'wortelen' als artiest, dan mag je aankloppen', verklaart Boermans de nieuwe koers. 'Maar waar moet je wortelen in Amsterdam?' Voor beginnende theatermakers zijn er weinig speelmogelijkheden meer. 'De overheid en de gemeente kunnen er zelf niet meer in voorzien.'

Vorig jaar bepaalde de gemeente dat veel productiehuizen, die als opstap fungeren naar de meer gevestigde theatergezelschappen, geen of minder subsidie meer zouden krijgen, evenals een aantal podia voor jongeren en beginners.

undefined

Meer over