Commissie pleit voor drie nieuwe nationale parken

De hele Veluwe, de Gelderse Poort en de Waddenzee zijn gebieden die de status nationaal park moeten krijgen. Ook moet het al bestaande park de Weerribben worden uitgebreid met de daarnaast gelegen Wieden....

ANP

DEN HAAG

Met dit maandag gepresenteerde advies rondt de in 1980 opgerichte VCNP haar werkzaamheden af. Dat werk heeft ertoe geleid dat er begin 1999 vijftien nationale parken zijn, en op termijn mogelijk zeventien.

De Gelderse Poort, een uiterwaardengebied in het Gelderse rivierengebied, is volgens de VCNP 'een voor Nederland karakteristiek ecosysteem', dat niet mag ontbreken als nationaal park.

Dat geldt ook voor de Veluwe. Volgens de adviescommissie is de bereidheid van de partijen in het gebied om van de hele Veluwe een nationaal park te maken nog nooit zo groot geweest. De commissie adviseert verder de Waddenzee samen met de Denen en de Duitsers als beschermd park aan te wijzen.

Meer over