Commissie: moslimdocente mag hand weigeren

Het Vader Rijn College in Utrecht mag niet van een islamitische docente eisen dat ze handen geeft. Dat heeft de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) dinsdag bepaald in een zaak die de school en de docente hadden aangekaart....

ANP

De docente weigerde sinds de zomervakantie om geloofsredenen de handen van mannelijke collega's te schudden. Eerder had ze daar geen problemen mee. Vanwege de weigering besloot directeur Bart Engbers van het college haar te schorsen en de zaak voor te leggen aan de Commissie Gelijke Behandeling. De docente deed dat ook.

Volgens de uitspraak van de CGB staat de weigering om handen te schudden de doelstelling van het Vader Rijn College niet in de weg. Die doelstelling is onder meer het bijbrengen van respectvolle omgangsvormen, de leerlingen voor te bereiden op de arbeidsmarkt en ze bekend maken met de daar gebruikelijke omgangsvormen. ‘Hoewel het geven van een hand hier wellicht het meest gangbare voorbeeld van is, zijn er ook andere vormen van begroeten denkbaar. Dat sluit naadloos aan bij de eigen omgangscode van de school, die beoogt etnocentrisme tegen te gaan’, aldus het oordeel van de CGB.

Directeur Bart Engbers van het vmbo-college zegt zwaar teleurgesteld te zijn door de uitspraak. ‘Dit doe je niet om een piketpaaltje te slaan dat je ergens tegen bent, maar om de kansen van de leerlingen in de samenleving te vergroten.’ Welk juridisch gevolg hij aan de uitspraak verbindt, beziet hij woensdag. Het lijkt hem niet logisch dat de docente weer op zijn school komt werken.

De CGB erkent dat dat in bepaalde functies noodzakelijk kan zijn, maar net als in eerdere gevallen oordeelde de CGB dat die noodzaak nu niet is aangetoond. ‘Per geval beoordelen wij in hoeverre een werkgever de afweging heeft gemaakt tussen de verplichting te zorgen voor een discriminatievrije werkvloer en ruimte te laten voor invulling van het geloof door werknemers’, aldus CGB-voorzitter Alex Geert Castermans.

Meer over