Commissie: directeur sociale dienst moet oneervol ontslagen

De geschorste directeur van de Rotterdamse sociale dienst H. Krosse moet oneervol ontslag worden verleend. Dat staat in een nog vertrouwelijk advies van een onderzoekscommissie aan B en W en de gemeenteraad....

Van onze verslaggever

Hans Horsten

ROTTERDAM

De commissie concludeert dat hij niet voor wachtgeld of een gouden handdruk in aanmerking dient te komen. Krosse werd eind februari op non-actief gezet door wethouder H. Simons. Een onderzoek van de accountantsdienst Rotterdam wees volgens de gemeente uit dat hij geld van de sociale dienst had gebruikt voor privé-uitgaven. Het ging daarbij om de verbouwing van zijn appartement op de Kop van Zuid en om onjuiste declaraties. In totaal was daarmee 72 duizend gulden gemoeid.

Volgens Krosse was er sprake van misverstanden over de afspraken die hij hierover met het Rotterdamse college had gemaakt. Krosse verklaarde zijn pied á terre op de Kop van Zuid op kosten van de zaak als 'verlengd kantoor' te hebben ingericht. Volgens de accountantsdienst betrof het echter een privéwoning.

De onderzoekscommissie concludeert na gesprekken met alle betrokkenen dat Krosse door ambtenaren op verschillende niveaus herhaaldelijk is aangesproken op zijn discutabele financiële handelwijze. Hij beriep zich dan steevast op regelingen waarover echter niets zwart op wit stond. Krosse bood na zijn schorsing eerst ontslag aan, maar trok dit later in. Daarna werd een commissie van raadsleden samengesteld die moest onderzoeken of de aan de kant geschoven directeur van de sociale dienst aanspraak kon maken op eervol ontslag.

Commissievoorzitter en D66-raadslid G. Müller erkende maandag dat in het onderzoeksrapport een hard oordeel over Krosses optreden wordt geveld. 'Inhoudelijk wil ik er verder niets over kwijt', aldus Müller.

De reactie van Krosse: 'Ik weet nog van niets en heb dus geen commentaar.'

Het advies van de ontslagcommissie wordt waarschijnlijk donderdag aan de gemeenteraad van Rotterdam aangeboden. Als de raad instemt met het advies, kan Krosse wel aanspraak maken op wachtgeld in de gemeente Tilburg, waar hij voordien vele jaren wethouder voor de PvdA was.

Meer over