Commissarissen zijn angsthazen

'Het valt mij op dat veertigers bang zijn voor verlies van status en baan, meer dan de generatie daarvoor', zegt bedrijfsadviseur Maja Sanders in het oktobernummer van Management Scope....

'Mee eens', zegt Wim Meijer, oud Rabo-topman en thans voorzitter van de Raad van Commissarissen bij ondermeer NS, Nuon, de Publieke Omroep en PCM Uitgevers. Maar, zegt Meijer, 'de risisco's zijn ook toegenomen. We gaan van een claim-naar een indek-cultuur.'

Het tweegesprek gaat over de vraag of er behoefte is aan een nieuwe, jongere en vrouwelijker generatie toezichthouders bij bedrijven. Het old boys network is namelijk te klein om alle commissariaten te vervullen die vrijvallen. Een opeenhoping van commissariaten wordt sinds de code Tabaksblatt als ongewenst beschouwd.

Sanders vindt dat bedrijven ook een minder bekende vrouw eens een kans moeten bieden. 'Het is een probleem van angst,' zegt ze.

'Ik zie dat toezichthouders een enorm risicomijdend gedrag aan de dag leggen. Op dit moment houdt iedereen zich heel keurig aan de spelregels. Ik hoor geregeld: 'Hoe zit het met de aansprakelijkheidsverzekering van de bestuurders? Moeten we dit wel of niet melden?' Het is natuurlijk heel jammer dat dit de realiteit van de dag is geworden.'

Meijer beaamt het. 'Inderdaad. Hoe kun je opereren in een samenleving die steeds dynamischer wordt, terwijl het management zich almaar wil indekken? ' Hij vindt bovendien dat het toezicht veel autonomer moet worden. Geen old boys, maar een 'breed samengestelde raad van commissarissen, die breed maatschappelijk draagvlak krijgt'.

Meer over