Commerciëlen naar rechter om FM-besluit

Staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat zal in twee procedures voor de rechter worden gedaagd vanwege de voorgenomen verdeling van FM-etherfrequenties onder commerciële radiostations....

Van onze verslaggever

De vereniging Veronica, grootaandeelhouder van de alternatieve popzender Kink FM, vindt dat daarmee wordt gekozen voor rechtsongelijkheid. Daarom wil de vereniging bij de rechter proberen te bereiken dat het kabinetsbesluit wordt teruggedraaid. Vervolgens moeten alle FM-frequenties worden vrijgemaakt voor potentiële gegadigden. 'Als dat een veiling betekent voor alle frequenties, dan maar zo'n een veiling', zegt J. Hoogesteijn, directeur van Kink FM. Hij denkt dat er aan de hand van het Europese mededingingsrecht en de mediawetgeving voldoende handvatten zijn om het kabinetsbesluit aan te vechten.

De vereniging van niet-landelijke commerciële omroepen NLCR eist in kort geding dat er een groter bereik komt voor haar leden. Volgens de NLCR worden de niet-landelijke commerciële stations gedupeerd door de voorgenomen uitbreiding van het aantal landelijke FM-frequenties van acht naar tien. Dit zou ten koste gaan van hun bereik.

Het kabinet nam gisteren in grote lijnen het advies van de commissie-Bouw over. Die commissie werd ingesteld om uitkomst te bieden in de controverse die was ontstaan tussen kabinet en Tweede Kamer. Het kabinet wilde aanvankelijk een veiling voor alle beschikbare frequenties. De Kamer verzette zich daartegen na gezwicht te zijn voor een grootscheepse campagne van commerciële radiostations en luisteraars.

Het kabinetsbesluit om niet alle frequenties te veilen is slecht gevallen bij bestaande commerciële zenders als Q the Beat, Arrow Classic Rock en Kink FM. De eerste twee zitten op de middengolf, de laatste op de kabel. Alledrie wachten ze al jaren op een FM-frequentie. Die was hun anderhalf jaar geleden ook beloofd door Verkeer en Waterstaat, zegt directeur R. van der Vegt van Q the Beat. Daarom willen de drie zenders ook niet worden beschouwd als nieuwkomer bij een veiling voor slechts drie frequenties.

Meer over