'Commerciële partijen verdienen een kans'

Den Haag wil via een tijdelijke corporatie alle 20 duizend Haagse woningen van Vestia overnemen. Goed plan?

Marnix Norder (PvdA), in Den Haag wethouder van Stadshuisvesting, vrijdag in de Volkskrant:

'Het voordeel van ons idee is dat Vestia in een keer veel liquide middelen krijgt. Voor Den Haag is de winst dat de stad rust en zekerheid krijgt.'

Vestia-zegsman Ronald Florisson:

'We staan open voor elke oplossing, maar de financiële voorwaarden moeten wel goed zijn. Wethouder Norder wil alleen huizen overnemen, geen schulden. Nu heeft Vestia 90 duizend woningen. Als de Haagse portefeuille wordt verkocht, moeten we onze schulden verdelen over de 70 duizend resterende woningen. Daar zijn de wethouders van Volkshuisvesting in andere gemeenten niet blij mee.'

Johan Conijn, hoogleraar woningmarkt aan de UvA:

'Voor Vestia is het interessanter aan institutionele beleggers te verkopen dan aan andere corporaties. Dan krijgen ze meer voor hun bezit. De gemeente Den Haag becijfert de bedrijfswaarde op 60 duizend euro per woning. Volgens mij is dat eerder 40 duizend euro: het gaat in Den Haag vooral om woningen met een beperkte levensduur in niet al te beste buurten. Vanuit het oogpunt van de kopende corporaties doet wethouder Norder dus een te hoog openingsbod. Maar voor Vestia is het te laag: de marktwaarde per woning, ook met huurders erin, ligt tegen de ton.'

Klaas Franken, financieel expert van Fineut en gespecialiseerd in woningbouwcorporaties:

'Den Haag wil Vestia failliet laten gaan! Als de gemeente het voor elkaar krijgt 20 duizend woningen te kopen voor 60 duizend euro per stuk, blijft Vestia achter met een restantschuld van 85.600 euro per woning. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw WSE stelt Vestia bij een gemiddelde schuld van 68.500 euro al onder curatele. Het is niet verwonderlijk dat het WSW onlangs recht van hypotheek heeft gevestigd op alle bezittingen van Vestia.'

De Haagse burgemeester Jozias van Aartsen in een brief aan minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken):

'Zonder ingrijpen kunnen de gevolgen dramatisch zijn. (...) Wij zijn bezorgd dat, indien grote aantallen woningen in de verkoop worden gezet, malafide vastgoedpartijen hun slag slaan en delen van het bezit van Vestia opkopen.'

Hans Roseboom, woordvoerder van de Woonbond, de landelijke belangenvereniging van huurders:

'Wij vrezen net als Den Haag voor het toeslaan van huisjesmelkers. Voor de huurders biedt een tijdelijke corporatie die de Haagse woningen overneemt een beter perspectief. Vestia zelf doet niets meer aan groot onderhoud, wil de huren verhogen en kan nog altijd omvallen.'

Minister Spies, na de ministerraad:

'Ik vind het doemdenken meteen over huisjesmelkers te beginnen. Ik ben zeer tevreden dat gemeenten en andere corporaties willen helpen bij het oplossen van de problemen bij Vestia. Maar commerciële partijen verdienen ook een kans woningen te kopen. Rotterdam heeft al met potentiële kopers excursies georganiseerd langs projecten van Vestia.'

undefined

Meer over