Commentaren op de State of the Union

Een bloemlezing uit de commentaren van internationale kranten op de eerste State of the Union na de aanslagen.

The New York Times

Het klaarblijkelijke succes van de Afghaanse campagne mag er niet toe leiden dat Bush zijn hand overspeelt. De aanvallen van 11 september lieten de Verenigde Staten, zoals een groot deel van de wereld erkende, geen andere keus dan zich te verdedigen, zoals het heeft gedaan door de ontmanteling van de Taliban in Afghanistan en door de jacht op Osama bin Laden en zijn volgelingen. Het is denkbaar dat zich de komende maanden omstandigheden zullen voordoen die dwingen tot militaire actie elders in de wereld, misschien zelfs preventieve aanvallen. De gebeurtenissen van 11 september geven Bush echter geen onbeperkte jachtvergunning. Wanneer te snel of te vaak naar de wapens wordt gegrepen, kan dat, zoals een aantal van zijn voorgangers heeft ervaren, de president steun van thuisfront kosten en schade toebrengen aan Amerikaanse buitenlandse belangen en bondgenootschappen.

The Washington Post

De nadruk lag op de juiste plaats, op de noodzaak een vervolg te geven aan de oorlog. (Bush) gaf aan wat er op het spel staat in dit 'beslissende decennium in de geschiedenis van de vrijheid.' Hij riep de Amerikanen op om zich als vrijwilliggers in te zetten voor het uitdragen van hun waarden, buitenslands door middel van een verdubbeling van het Peace Corps en binnenslands door een uitbreiding van het Americorps. Het belangrijkste was echter dat hij de betrokkenheid van de natie hernieuwde bij, zoals hij het noemde, de strijd voor vrijheid en de waardigheid van ieder leven.

The Guardian

Vanaf het allereerste begin was onder politici een tendens waarneembaar om de tragedie van 11 september uit te buiten. (. . .) Zelfs Tony Blairs van medeleven vervulde offensief was niet helemaal vrij van bijbedoelingen. Dit is waarschijnlijk onvermijdelijk in een hardvochtige, cynische wereld. Maar wanneer George Bush, president van de aangevallen natie, hetzelfde doet en de tragedie van 11 september benut en manipuleert om er politiek voordeel uit te halen, moeten alle alarmbellen gaan rinkelen. Toch is dit precies waar het in Bush' eerste State of the Union om draaide.

Het gehele Amerikaanse beleid, op het terrein van zowel de buitenlandse als binnenlandse politiek, wordt nu gegoten in termen van de noodtoestand van afgelopen herfst; alle maatregelen, hoe partijpolitiek geïnspireerd ook, worden gerechtvaardigd in naam van de eenheid en solidariteit; alle kritiek wordt weggewuivd in het belang van Amerika's just cause.

Le Monde

Iedere Amerikaan die dinsdagavond de traditionele toespraak over de toestand van de unie hoorde die in het Congres door George W. Bush werd uitgesproken, had reden zich ongerust te maken. Want de toon en de woorden van de president klonken ronduit alarmerend.(. . .) Het was de toespraak van een man die zijn land wilde voorbereiden op een soortgelijke beproeving als de Koude Oorlog (. . .)

Zeker, de aanslagen van 11 september rechtvaardigen de alarmerende toon van Bush op dinsdagavond. Maar bij de middelen die worden genoemd om de nieuwe dreiging het hoofd te bieden, past toch enig ongeloof: een defensiebegroting die met 15 procent wordt verhoogd tot 366 miljard dollar! Is de strijd tegen het terrorisme een kwestie van een budget voor het Pentagon of van politieke en politiële samenwerking? (. . .)

En dat is niet alles. In de strijd die hij aankondigde tegen het terrorisme, verklaarde Bush er tevreden over te zijn dat hij China en Rusland aan zijn zijde heeft.(. . .) We zullen ons hier niet in het debat begeven - hoe fundamenteel ook - over de morele en politieke juistheid van een antiterroristisch verbond met zulke regimes.(. . .) We kunnen niet meer doen dan vaststellen dat China en Rusland de belangrijkste wapenleveranciers zijn van Irak, Iran en Noord-Korea. Ook dat ondermijnt de geloofwaardigheid van de toespraak van Bush een beetje.

Süddeutsche Zeitung

De campagne van Bush is in de ogen van zijn landgenoten met de zege in Afghanistan en de gevangennemening van honderden vermeende terroristen eigenlijk al afgesloten. Toch is deze aanname gevaarlijk - niet alleen voor de veiligheid van Amerika, maar vooral voor Bush zelf. Want de president heeft deze oorlog nodig om zijn binnenlandse agenda door te zetten die door de aanslagen van 11 september vertraagd werd, maar niet is afgeschaft.

Bush heeft deze oorlog nodig om het begrotingstekort te verklaren dat het land voor het eerst in jaren weer treft. (. . .) En Bush heeft deze oorlog en de populariteit die hij erdoor verwerft nog meer nodig omdat er dit jaar verkiezingen voor het Congres plaatsvinden.

Daaruit is te verklaren waarom de president andermaal de gevaren noemde die een 'As van het kwaad' vormt - de terreurstaten Iran, Irak en Noord-Korea. En dat verklaart waarom hij over 'tienduizenden terroristen' sprak (. . .). De president (. . .) wil verhinderen dat de herinnering aan de aanslagen van september verbleken. Deze herinnering moet zijn politieke programma helpen verwezenlijken.

Tehran Times

De Amerikaanse president (. . .) heeft de Islamitische Republiek opnieuw beschuldigd van het ontwikkelen van massavernietigingswapens en steun aan terrorisme. (. . .) Het is een feit dat de Amerikaanse militairen die de afgelopen maanden hebben geprobeerd de Saudische dissident Osama bin Laden te pakken (. . .) daarin niet zijn geslaagd. Om die mislukking te verhullen kan Bush een hoop lawaai gebruiken over zogenaamde bedreigingen door onafhankelijke landen als Iran of Noord-Korea om zo de aandacht van de kwestie Bin Laden af te leiden. (. . .)

Tenslotte heeft de nieuwe Republikeinse regering nog geen effectieve stappen genomen om bepaalde binnenlandse problemen op te lossen die het Amerikaanse volk betreffen, zoals de economische recessie. In plaats daarvan heeft zij een groter deel van de publieke middelen bestemd voor militaire doelen. Om groeiende publieke bezwaren voor te zijn en zijn militaire politiek te rechtvaardigen, moet de Amerikaanse president de aandacht van het publiek op denkbeeldige buitenlandse bedreigingen richten.

Meer over