Comité wil onderzoek Deventer moordzaak

De commissie-Posthumus, die justitiële dwalingen blootlegde in het onderzoek naar de Schiedammer parkmoord, moet ook de rol van justitie in de Deventer moordzaak onderzoeken....

Volgens De Hond heeft het er alle schijn van dat ook in de Deventermoordzaak 'sprake was van tunnelvisie' bij justitie. In dezegeruchtmakende zaak werd Ernest Louwes door de rechtbank vrijgesproken voorde moord op de weduwe Wittenberg in 1999. Het gerechtshof veroordeelde hemechter alsnog.

De procesgang was met veel vraagtekens omgeven. Zo was het tijdstip vande moord omstreden. Bovendien werd er pas na vier jaar bloed van Louwesop de blouse van de vermoorde vrouw gevonden.

Volgens De Hond zijn er opvallende overeenkomsten tussen de Schiedammerparkmoord en de Deventer moordzaak. 'De kans lijkt groot dat ook in dezezaak fout op fout is gestapeld, waardoor iemand onschuldig tot 12jaar isveroordeeld.'

Vandaag begint De Hond een publiciteitsoffensief en eenhandtekeningenactie op internet (www.geenonschuldigenvast.nl) om ministerDonner te overtuigen. Die voelt er niets voor om de commissie-Posthumus ookandere oude zaken let laten onderzoeken.

Meer over