Collegevorming in Amsterdam verliep moeizaam

De collegeonderhandelingen in de Amsterdamse gemeentepolitiek zijn afgerond, nu de PvdA, de VVD en GroenLinks het met elkaar eens zijn geworden over het nieuwe gemeentebestuur. Een terugblik op de onrustige periode die hier aan vooraf ging.

ANP

Maart

3 maart: De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats. De PvdA blijft met vijftien van de in totaal 45 zetels de grootste partij. D66 is de grote winnaar door te groeien van twee naar zeven zetels. De VVD komt in de hoofdstad uit op acht zetels en GroenLinks op zeven.

12 maart: Job Cohen verruilt zijn ambt als burgemeester van Amsterdam voor het PvDA-lijsttrekkerschap. Locoburgemeester Lodewijk Asscher van de PvdA biedt zichzelf aan om waarnemend burgemeester te worden.

15 maart: D66 laat weten Asscher geen geschikte kandidaat te vinden voor het tijdelijk burgemeesterschap. Informateur en oud-PvdA-minister Eberhard van der Laan begint met verkennende gesprekken met de zes grootste partijen in de Amsterdamse gemeenteraad over een nieuw stadsbestuur. Alle fracties laten weten dat het voor de hand ligt dat de PvdA en D66 in een nieuw college komen.

17 maart: PvdA en D66 gaan met elkaar om de tafel op uitnodiging van Van der Laan. Ze besluiten uiteindelijk te spreken over een nieuw college met GroenLinks of VVD als derde partij.

19 maart: Asscher wordt beëdigd tot waarnemend burgemeester van Amsterdam. D66 is het dusdanig oneens met de keuze dat ze weigert verder te onderhandelen. Ze bestempelt de benoeming als machtspolitiek van de PvdA. De partij eist dat Asscher terugtreedt.

23 maart: D66 keert na gesprekken met Van der Laan terug naar de onderhandelingtafel. Gerrit-Jan Wolffensperger wordt als mede-informateur van D66 aangesteld om te onderzoeken hoe de obstakels tussen de PvdA en D66 opgelost kunnen worden.

30 maart: De benoeming van Asscher leidt toch tot een definitieve breuk tussen de PvdA en D66 in Amsterdam. De PvdA praat verder met de VVD en GroenLinks. Deze laatste partij roept de PvdA en D66 tevergeefs op om de strijdbijl alsnog te begraven.

April

10 april: Ageeth Telleman stapt op als partijleider van D66 in Amsterdam wegens de mislukte collegeonderhandelingen.

13 april: PvdA, VVD en GroenLinks beginnen met de formatie van een nieuw stadsbestuur.

27 april: PvdA, VVD en GroenLinks bereiken een akkoord.

Meer over