College van GS betaalde extra onkosten uit bankierswinsten

Zuid-Holland heeft de bankierswinsten die de provincie de afgelopen jaren heeft gemaakt, gebruikt om 3,7 miljoen aan gaten in de begroting te dichten....

Ook de feestelijke opening van het provinciehuis, die niet minder dan157 duizend gulden kostte, werd helemaal uit de bankierswinst betaald. Dat blijkt uit een vertrouwelijk intern overzicht van de provincie.

In de begroting is twaalfduizend gulden opgenomen voor de 'kosten dagelijks bestuur'.

De werkelijke onkosten van GS waren in 1998 echter 54 duizend gulden, een overschrijding van 42 duizend.

Een andere post, 'facilitaire kosten GS', vertoont een overschrijding van 48 duizend gulden.

Beide gaten werden gedicht uit de zogeheten treasury-winsten (letterlijk: winsten uit de schatkist, red.), zo toont het overzicht aan.

Uit de notitie blijkt dat de provincie in toenemende mate gebruikmaakte van de bankierswinsten.

In 1995 gebruikte de provincie 195 duizend gulden van deze winst om gaten te dichten. De grootste post is in dat jaar 134 duizend gulden extra voor allerlei promotiedrukwerk.

In 1996 loopt het bedrag op naar 210 duizend gulden. De grootste overschrijding betreft in dat jaar de controle van de jaarrekening. De provincie geeft 106 duizend gulden meer uit dan begroot aan accountancykosten.

De afhankelijkheid van de winsten loopt in 1997 op naar 950 duizend gulden.

De kosten voor de accountancy zijn nu 146 duizend gulden meer dan begroot.

De installatie van een financieel informatiesysteem heeft in het afgelopen jaar in totaal 1,1 miljoen aan overschrijdingen opgeleverd.

De provinciale ambtenaren wisten wel raad met de tegenvallers. Bij financiële vergaderingen van ambtenaren ging de blik steeds vaker in de richting van Cees Bloemendaal, hoofd van de afdeling financiën van de provincie. 'Cees, dat lost de treasury wel op, toch?', was een gevleugelde uitdrukking op het provinciehuis.

De leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland die in de financiële rekeningencommissie zaten, waren gedetailleerd op de hoogte van de aanwending van de treasury-winsten. Zij keurden de uitgaven goed.

Deze financiële experts hebben nooit ontkend dat ze van de treasury-winsten afwisten. Zij hebben wel gezegd dat ze niet van het bankieren op de hoogte waren.

Meer over