Collectie blijft voor Limburg behouden

De kunstcollectie van de particuliere verzamelaars Jo en Marlies Eyck uit het Limburgse Wijlre blijft behouden voor de provincie Limburg. Een meerderheid van Provinciale Staten stemde vrijdag voor de aankoop van de verzameling.

KAROLIEN KNOLS

MAASTRICHT - Limburg geeft het Maastrichtse Bonnefantenmuseum 2,1 miljoen euro subsidie en een lening van 9 ton voor de aankoop.

Directeur Alexander van Grevenstein van het Bonnefantenmuseum is verheugd, maar: 'Met het geld van de provincie zijn we er nog niet. Er is nog privaat geld nodig voor de exploitatie van Kasteel Wijlre, waar de collectie wordt tentoongesteld.'

Met het besluit van Provinciale Staten komt een einde aan een jaar van politiek gesteggel over de toekomst van de collectie. VVD en PVV zijn nog steeds tegen aankoop, omdat deze indruist tegen het coalitieakkoord over cultuursubsidies: geld van de provincie moet vooral naar breed gedragen cultuur. Statenlid Michael Heemels (PVV) noemt de collectie van Eijck 'elitaire kunst waar de meeste Limburgers nog nooit van gehoord hebben'.

Toen het echtpaar Jo en Marlies Eyck een paar jaar geleden aangaf te oud te worden voor het beheer van kasteel en collectie, werden de eerste contacten met de provincie gelegd.

Dat leidde in april van dit jaar tot een principeovereenkomst tussen provincie, het Bonnefantenmuseum en de familie Eyck: het museum zou, met steun van de provincie, zorg dragen voor de collectie, de nog op te richten Stichting Behoud Gesamtkunstwerk Wijlre (waarin onder andere de familie Eyck vertegenwoordigd is) voor het beheer van het onroerend goed.

Een nieuwe samenstelling van Provinciale Staten gooide roet in het eten: VVD, CDA en PVV verwezen de overeenkomst terug naar Gedeputeerde Staten. In september bleek het CDA toch vóór koop.

De postmodernistische collectie van Jo en Marlies Eyck bevat werken van onder andere Donald Judd, Marlene Dumas, Luc Tuylmans, Ger van Elk en Peter Struycken.

Vier topwerken worden langdurig in bruikleen gegeven aan het Bonnefantenmuseum, waar ze ook worden tentoongesteld. De overige honderdvijftig werken blijven in Wijlre.

Veilinghuis Christies schatte de waarde van de hele collectie op 3,6 miljoen euro.

undefined

Meer over