Cohen ziet een 'heet hoofd met koud hart'

De oud-staatssecretaris van Justitie Cohen praat liever niet over het politieke mijnenveld vreemdelingen, dat hij in 2001 verruilde voor het Amsterdamse burgemeesterschap....

Dat zegt hij deze week in het opinieblad Vrij Nederland. Deburgemeester verdedigt met deze kritiek zijn zelf ontworpen NieuweVreemdelingenwet, die in april 2001, vlak na zijn vertrek alsstaatssecretaris, is ingevoerd om de stroom asielzoekers 'te beperken'. Ditjaar wordt de 'wet-Cohen' in de Kamer geëvalueerd.

Aan de vooravond van dat debat verdedigt de oud-staatssecretaris in VrijNederland zijn wet die volgens hem vooral erop is gericht de procedureste versnellen. 'Dat vervolgens op basis van die wet weer beleid wordtgevoerd, dat is wat anders. Dat beleid, ja, dat wordt gevoerd door eenander kabinet in een andere tijd.'

Hij meent dat voor de 'rampzalige' portefeuille Vreemdelingenzaken decombinatie van 'een koel hoofd en een warm hart' nodig is. Hij zegt dat hetwantrouwen jegens vreemdelingen sinds 2001 is toegenomen, maar dat hadCohen 'niet zien aankomen' toen hij de wet ontwierp. Ondanks dewaarschuwingen van mensenrechtenorganisaties, asieladvocaten envluchtelingenclubs.

De burgemeester is met vakantie en wil verder niet reageren. 'De goedeman staat vijftig weken per jaar iedereen te woord, maar nu houden we hemeven vrij', aldus een gemeentewoordvoerder. Ook minister Verdonk heeft vrijen geen behoefte op de uitlatingen van een van haar vele voorgangers tereageren, meldt haar woordvoerder. Volgens een van de twee journalistendie Cohen interviewden, heeft Cohen de tekst volledig geautoriseerd.

Meer over