Cohen: taxibranche hard aanpakken

Burgemeester Cohen van Amsterdam wil een zuivering van de taxibranche. Chauffeurs die zich misdragen, worden harder aangepakt. Chauffeurspassen worden sneller ingenomen als misdragingen worden geconstateerd....

Cohen zei dat in aanvulling op de verklaringen die de gemeente donderdag uitgaf na het overleg tussen minister Netelenbos van Verkeer, Cohen en wethouder Bruines van taxizaken. 'Het verbod op gebruik van de vrije trambaan moet zichtbaar zijn', zei Cohen, 'datzelfde geldt voor de ritprijs.'

Het aantal taxi's is in korte tijd verdubbeld naar bijna drieduizend. Cohen verklaarde dat er geen stop komt op het aantal taxi's, maar dat door het aanpakken van malafide bedrijfjes de overlast vermindert. 'Er komen dan ook vanzelf minder chauffeurs', denkt Cohen.

Het stadsbestuur toog donderdag naar Den Haag om te praten over de taxichaos die is ontstaan na het opengooien van de taximarkt begin dit jaar. Door honderden nieuwe taxi's raken straten verstopt en ontstaat veel overlast op de standplaatsen.

Veel nieuwe chauffeurs nemen het niet zo nauw met de regels. Ze lichten toeristen op, kennen de weg niet, hebben slecht onderhouden auto's en een aantal gebruikt de taxi voor vervoer van illegale middelen. Vanaf januari 2002 mogen ook taxi's van buiten Amsterdam in de stad actief worden.

Netelenbos stuurt meer inspecteurs dan de huidige twee naar Amsterdam. De politie controleert veel taxi's, maar die kan niet veel anders dan boetes uitdelen. Dat deert de chauffeur nauwelijks. Inspecteurs mogen de passen ter plekke intrekken als chauffeurs fors in gebreke blijven.

Aan de chauffeurspas zullen hogere opleidingseisen worden gesteld. Ook wordt er strenger gelet op goed gedrag. Het afgelopen jaar is al aan 250 aanvragers van een taxipas een verklaring van goed gedrag geweigerd.

Meer over