Coalitie wil schrappen in Melkertbanen

Het nieuwe kabinet gaat een miljard euro bezuinigen op de Melkertbanen en andere subsidies voor laaggeschoolde arbeid, zoals stadswachten, conciërges en klassenassistenten....

Het CDA wil proberen 15 duizend van de 60 duizend Melkert (of In- en Doorstroom-) banen te behouden, de VVD ziet het liefst alle banen verdwijnen. De onderhandelingen daarover gaan nog door. Het is wel zeker dat het subsidiegeld dat met de banen gemoeid is - jaarlijks vijf tot zeven miljard - voortaan rechtstreeks door de gemeenten moet worden verdeeld. Zij kunnen dit volgens de onderhandelaars efficiënter doen dan het rijk. De gemeenten mogen voor de verdeling van het geld private reïntegratiebedrijven gaan inschakelen.

De bezuiniging op de Melkert-, of ID-banen, maakt deel uit van het maandag door de drie onderhandelaars van CDA, VVD en LPF afgesproken bezuinigingspakket van 6,5 miljard euro. Daarnaast schrappen ze voor 3 miljard euro aan fiscale aftrekmogelijkheden.

Een klein miljard willen ze bezuinigen door de rijksoverheid met 10 procent te korten. De werkgelegenheid van 10 duizend ambtenaren staat hierdoor op de tocht. Tussen de 700 duizend en een miljard euro moet binnen de WAO gevonden worden. Vooral de VVD wil hiervoor nog hardere afspraken dan die van vorige week. Een definitief akkoord is er nog niet.

Ook 500 miljoen aan energie- en technologiesubsidies voor het bedrijfsleven zijn inmiddels geschrapt, 200 miljoen euro wordt verdiend door de verantwoordelijkheid en de financiering van de totale bijstand over te hevelen naar de gemeenten. Nu betalen de gemeenten maar een kwart mee aan de bijstand.

Behalve over de WAO is de nieuwe coalitie nog verdeeld over lastige onderwerpen zoals de gaswinning uit de Waddenzee en de privatisering van Schiphol.

Bij de fiscale maatregelen schaffen de partijen niet alleen het spaarloon af, maar halen ze ook een streep door de voor werkgevers gunstige SPAK-regeling: een aftrekpost om het in dienst nemen van laaggeschoolde werknemers te stimuleren. Hiermee besparen ze meer dan een miljard euro. Voor werknemers vervallen fiscale voordeeltjes bij de aanschaf van een fiets of een computer.

VVD, CDA en LPF willen het geld dat met bovenstaande maatregelen gemoeid is, teruggeven aan de burger. Bijna het hele bedrag, 2,5 miljard euro, is nodig voor de koopkrachteffecten van het nieuwe zorgstelsel. Het nieuwe levensloopspaarstelsel kost nog eens 200 miljoen.

Er blijft voor de teruggave van het kwartje van Kok en de door de VVD-gewenste verlaging van de onroerendezaakbelasting nog slechts 300 miljoen over. Dat is te weinig voor beide zaken. Een akkoord werd daarover gisteren dan ook niet bereikt.

Meer over