Coalitie wil meer geld voor minima

De minima moeten er volgend jaar ten minste 500 gulden op vooruitgaan. Ook alle gezinnen met kinderen moeten extra profiteren van de economische groei....

PvdA, D66 en VVD vinden het kabinet te zuinig, bleek gisteren na een eerste gezamenlijk overleg. De besprekingen zijn nog niet afgerond. Maar naar verwachting vragen zij deze week tijdens de politieke beschouwingen over de Miljoenennota het kabinet één tot anderhalf miljard extra te besteden aan minima en gezinnen met kinderen.

Het kabinet heeft in de Miljoenennota al een miljard uitgetrokken voor belastingverlaging. De coalitie zal dat niet aanvechten, maar ze komt wellicht tot een andere verdeling. De coalitie wil daarnaast de minima via fiscale maatregelen bevoorrechten en de kinderbijslag extra verhogen.

Een steuntje in de rug kreeg de coalitie vorige week van de Sociaal-Economische Raad die unaniem adviseerde het inkomen van de minima met ten minste 240 gulden te verhogen.

Ook de oppositie vindt dat het kabinet meer geld moet uittrekken. Zij wenst daarvoor de geplande belastingverlaging wel te gebruiken. Het CDA wil gezinnen met kinderen 250 gulden extra bieden, oplopend tot 500 gulden per jaar.

GroenLinks noemt een bedrag van rond de 600 gulden extra voor minima. Overigens verwachten ook alle oppositiepartijen dat het kabinet meer geld heeft te besteden dan volgens de Miljoenennota blijkt.

Minister Zalm van Financiën bood de Tweede Kamer gisteren de Miljoenennota op diskette aan, verpakt in een piepklein koffertje. Hij wilde benadrukken dat het kabinet niet wars is van moderne technologie. Het tekent volgens hem ook zijn 'lichte taak' als minister van Financiën in de huidige gunstige economische omstandigheden.

Het overheidstekort daalt naar 0,5 procent van het bruto binnenlands product. Voor het eerst sinds tijden hoeft er niet extra te worden bezuinigd, om nieuwe plannen te bekostigen. Er valt weer geld te besteden. Er is tevens zicht op een overschot op de begroting.

In tegenstelling tot Zalm sprak premier Kok vrijuit over het bereiken van dat evenwicht. Het tekort zal in 2001 weer iets stijgen vanwege de belastingverlaging tijdens de invoering van het nieuwe fiscale stelsel. Maar volgens Kok gaat de trend in de richting van een overschot.

'De trend is belangrijker dan het moment waarop je een bepaald cijfer bereikt', aldus Kok. In navolging van PvdA en D66 vindt ook Kok dat er dan nieuwe politieke afspraken moeten worden gemaakt, omdat het regeerakkoord niet voorziet in een overschot op de begroting. 'Het zou prachtig zijn. Niet als doel, maar als middel.'

De opening van het parlementaire jaar begon gisteren hilarisch, omdat koningin Beatrix de volksvertegenwoordiging begroette met 'Mijne heeren'.

Ze citeerde de aanhef die haar grootmoeder in de Troonrede van 1899 had uitgesproken. Minister Hermans van Onderwijs bleek de inspirator van deze vondst te zijn geweest.

De Troonrede bevatte minder cijfers en minder details dan in voorgaande jaren. Het kabinet stond uitgebreid stil bij de 'uitdagingen van de nieuwe eeuw'. Ook PvdA-fractieleider Melkert sprak over 'ruimte voor nieuwe ambities'. De PvdA wil meer geld voor zorg en onderwijs.

Evenals de andere regeringspartijen prees VVD-leider Dijkstal de Miljoenennota. Maar hij maant tot voorzichtigheid. D66-leider De Graaf wil extra geld voor natuurbeheer, kinderopvang en onderwijs.

Meer over