nieuwseindtest groep 8

Coalitie wil dat eindtoets weer leidend wordt voor schooladvies

Opnieuw staat de eindtoets, de test in groep 8 van de basisschool om het middelbareschoolniveau van leerlingen te bepalen, ter discussie. De regeringspartijen in de Tweede Kamer willen dat de toets voortaan weer wordt afgenomen voorafgaand aan het schooladvies voor het voortgezet onderwijs, meldt het AD. Dat vergroot de corrigerende werking van de test op het oordeel van de onderwijzer.

Raoul du Pré
Leerlingen buigen zich over de Citotoets. Beeld ANP
Leerlingen buigen zich over de Citotoets.Beeld ANP

Juist om de zwaarte van het advies van de onderwijzer te vergroten, werd de toets enkele jaren geleden ná dat schooladvies geplaatst. Dat moest al te veel druk op de momentopname voorkomen. De score dient nu alleen nog om een advies eventueel naar boven bij te stellen.

Maar het effect daarvan is niet alleen maar positief, stelde de Inspectie van het Onderwijs daarna vast. In de praktijk lijkt de nieuwe volgorde de ongelijkheid tussen leerlingen uit verschillende milieus te vergroten. Bij een hogere score worden bij kinderen van hoogopgeleide ouders de adviezen nog weleens naar boven bijgesteld, maar bij kinderen van laagopgeleide ouders komt dat veel minder vaak voor.

In het algemeen blijkt het effect van de toets nu beperkt. Eenderde van de leerlingen had in 2017 feitelijk recht op een heroverweging van het schooladvies, maar dat werd in nog geen 20 procent van de gevallen ook echt naar boven bijgesteld.

Onomstreden is het coalitievoorstel zeker niet. In het onderwijs is ook een sterke stroming die meent dat het schooladvies zwaarder moet wegen, omdat basisscholen de leerlingen jarenlang volgen en veel meer aspecten kunnen laten meewegen.

D66-Kamerlid Paul van Meenen: ‘Dit is afgesproken in het regeerakkoord, maar het duurt te lang voordat het kabinet er werk van maakt. Het schooladvies blijft leidend, maar we willen dat de eindtoets wordt meegenomen in dat advies. We zien dat lager opgeleiden te weinig gebruik maken van de mogelijkheid om met de toets in de hand het eindadvies te corrigeren. Dat bevordert kansenongelijkheid en dat willen we niet.’

Verbetering: in een eerdere versie van dit artikel stond dat de regeringscoalitie de Citotoets weer leidend wil maken bij het schooladvies. Dat moet zijn: eindtoets. Cito is slechts één van de aanbieders van de eindtoets.

Columnist Aleid Truijens weet: er zijn veel bezwaren tegen de eindtoets, ‘maar zo'n toets heeft tenminste geen vooroordelen.’ In tegenstelling tot het schooladvies. Dat het advies tegenwoordig zwaarder weegt, is voor sommigen een gelukje, voor anderen pech. Onder wie voor meisjes, zag Truijens, die vaak een te laag advies krijgen. De voorlopig (imperfecte) oplossing: kille cijfers. Bijvoorbeeld van die vermaledijde Citotoets.

Meer over