Coalitie schort marktwerking in thuiszorg op tot jaar 2001

Van concurrentie in de thuiszorg zal de komende vier jaar geen sprake meer zijn. Het toelaten van marktwerking, waarbij goedkope particuliere bureaus de traditionele thuiszorg moeten prikkelen om efficiënter te werken, is uitgesteld tot het jaar 2001....

Van onze verslaggeefsters

DEN HAAG

Die afspraak hebben de meest betrokken bewindslieden en kamerleden van PvdA, D66 en VVD donderdagavond onder leiding van premier Kok gemaakt. Het conflict over de thuiszorg, dat vooral tussen VVD en PvdA hoog was opgelopen, is daarmee van de baan.

Vandaag zal het kabinet de toekomstvisie op de thuiszorg, die minister Borst en staatssecretaris Terpstra van Volksgezondheid in een nota hebben vastgelegd, formeel vaststellen. Dinsdag wordt het stuk gepubliceerd.

Het overleg, waarbij behalve Borst en Terpstra namens het kabinet premier Kok, vice-premier Dijkstal en minister Wijers van Economische Zaken aanwezig waren, verliep constructief. 'Niemand is in de gestaalde opvattingen blijven steken', zei D66-kamerlid van Boxtel.

De principe-afspraken, die nog nader moeten worden uitgewerkt, leveren een oplossing voor twee conflictpunten. De marktwerking, waar de VVD voor was maar waar PvdA en D66 moeite mee hadden, wordt bevroren tot 2001. In dat jaar zal de modernisering van de ouderenzorg, waaraan nu wordt gewerkt (en die onder meer minder plaatsen in bejaardenoorden moet opleveren) zijn voltooid. Dan moet duidelijk worden of marktwerking in de thuiszorg wenselijk is.

Het onderscheid tussen korte en langdurige thuiszorg, die elk uit een ander potje worden bekostigd, wordt in 1998 afgeschaft. Alle thuiszorg zal vanaf die datum worden betaald door de AWBZ-verzekering, net als vroeger. De ziekenhuizen krijgen de vrijheid hun patiëntenzorg buiten de muren van het ziekenhuis te behandelen, als dat mogelijk is.

Zo kunnen bijvoorbeeld mensen na een hersenbloeding vaak beter in een speciaal tehuis worden behandeld dan in een ziekenhuis. Dat is ook goedkoper. Sommige kankerpatiënten zijn beter af met een infuusbehandeling thuis. De kosten ervan betaalt het ziekenhuis uit eigen budget.

Minister Borst zei gisteren na afloop van het overleg in het Catshuis: 'De mensen zullen geen last meer hebben van onze regelingen. Wij willen rust in de thuiszorg.'

Meer over