Coalitie: extra miljarden voor fonds infrastructuur

De coalitiepartijen VVD en PvdA willen dat het fonds waaruit de miljarden voor nieuwe wegen en spoorprojecten worden betaald twee jaar langer bestaat dan nu voorzien. Daarmee hopen ze financiële ruimte te maken voor nieuwe infrastructuur.

Minister van financiën Jeroen Dijsselbloem.Beeld anp

Beide partijen willen de A20 tussen Rotterdam en Gouda versneld verbreden, de PvdA wil de capaciteit van het treinstation van Schiphol uitbreiden en de VVD hoopt op een verbinding tussen de A8 en de A9 in Noord-Holland.

In oktober nam de Tweede Kamer unaniem een motie aan van VVD, PvdA, CDA, D66 en ChristenUnie om het Infrastructuurfonds te verlengen. Dat fonds voorziet tot 2028 in 75 miljard euro voor 175 infrastructurele projecten. Het geld gaat vooral naar het onderhoud van wegen, spoorverbindingen en waterwegen. De bestemming van de miljarden in het fonds ligt voor de komende twaalf jaar vrijwel volledig vast.

Maar, stipuleert de motie, 'ook na 2028 heeft Nederland behoefte aan beheer, onderhoud en aanleg van infrastructuur'. De totstandkoming van nieuwe infrastructuur 'van plan tot openstelling', aldus de motie, duurt 'niet zelden 15 jaar of langer'. Bij elke wisseling van een kabinet wordt het Infrastructuurfonds daarom met vier, soms acht jaar verlengd.

Daarop vooruitlopend stellen de regeringspartijen nu een verlenging van twee jaar voor. Elk jaar gaat er tussen de 5- en 6 miljard euro om in het fonds. Verlenging met twee jaar betekent daarom een extra ruimte van minstens 10 miljard euro. Volgens de controleur van de rijksfinanciën, de Algemene Rekenkamer, komt het fonds tot 2020 circa 700 miljoen tekort.

Unaniem gesteunde motie

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem gaf gisteren te kennen dat het kabinet gevolg wil geven aan de unaniem gesteunde motie om het Infrastructuurfonds te verlengen. 'Maar ik kan nog niet zeggen om hoeveel jaar en welke bedragen het gaat.' Alom is in Den Haag de aanname dat het kabinet de wensen zal volgen van VVD en PvdA, per slot de twee partijen die de coalitie vormen.

Dijsselbloem benadrukt dat er van veel departementen nu financiële wensenlijstjes komen om geld aan hun prioriteiten uit te geven. 'Maar ze zeggen er niet bij waar dit geld vandaan moet komen', aldus de PvdA-minister. Tegelijk ziet hij minder geld de schatkist in vloeien, vooral door sterk verminderde gasinkomsten. Sinds 2014 zijn die ruimschoots gehalveerd, naar minder dan 6 miljard euro.

PvdA-leider Diederik Samsom sprak ruim een jaar geleden voor het vakblad Cobouw de ambitie uit het Infrastructuurfonds tot 2040 op te rekken. Zo wilde Samsom 'projecten naar voren halen'. Premier Mark Rutte (VVD) reageerde aarzelend: 'Ik zie wel een paar risico's. Als je dit doet, ga je voor een lange tijd nieuwe verplichtingen aan.'

Meer over