COA: werkloze asielzoeker moet gekort op zakgeld

Asielzoekers moeten zoveel mogelijk in hun eigen onderhoud voorzien. Zij die niet willen werken, zullen minder zakgeld krijgen. Dit heeft de directeur van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), E....

Het COA zegt dat het de organisatie niet te doen is om de kosten van opvang te drukken. Het gaat er om asielzoekers eigen verantwoordelijkheid te geven, het gedwongen nietsdoen te doorbreken en hun een beter toekomstperspectief te bieden.

Het COA wil asielzoekers helpen een plaats op de reguliere arbeidsmarkt te vinden. Zij die geen werk kunnen krijgen, zullen worden ingezet bij werkzaamheden in de opvangcentra. Degenen die geen arbeid wensen te verrichten, hoewel zij daartoe in staat worden geacht, zullen wel een basispakket aan voorzieningen ontvangen, maar minder zakgeld dan de anderen. Volgens het COA is er geen sprake van arbeidsplicht.

Het voorstel moet nog verder worden uitgewerkt, maar is al informeel besproken met staatssecretaris Cohen van Justitie. Deze zou 'niet afwijzend' tegenover de ideeën staan. De discussie over het inzetten van asielzoekers op de arbeidsmarkt speelt nadat werkgevers alarm sloegen over ernstige terkorten aan personeel. Uitzendbureaus en het midden- en kleinbedrijf vinden dat asielzoekers meteen na binnenkomst in Nederland aan de slag moeten kunnen.

Het kabinet wil aan de wens van de werkgevers tegemoetkomen door de werkperiode voor asielzoekers te verruimen van twaalf naar 26 weken per jaar en hun toe te staan ook in andere sectoren dan de land- en tuinbouw te werken. Probleem is dat recht op arbeid niet mag leiden tot recht op verblijf in Nederland.

In de asielzoekerscentra wonen 60 duizend asielzoekers, van wie 35 duizend in de leeftijd van 20 tot 59 jaar. Het COA wil niet alleen bemiddelen tussen asielzoekers en werkgevers, maar ook plannen uitwerken om asielzoekers opleidingen te laten volgen. Zulke programma's zouden de kans op werk in Nederland moeten vergroten (van de toegelaten vluchtelingen is 85 procent werkloos), en het perspectief moeten verbeteren van asielzoekers die moeten terugkeren naar hun land.

Meer over