CO2-opslag helpt klimaat niet

Grootschalige ondergrondse opslag van het broeikasgas CO2 is een 'extreem dure', 'riskante' en 'waarschijnlijk onsuccesvolle' manier om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Reden is nu eens niet dat er rampen zouden dreigen: er zijn simpelweg te weinig plekken waar opslag veilig en langdurig kan.

AMSTERDAM - Het is niet de eerste de beste die dat stelt, maar Stanford-geofysicus Mark Zoback, in de VS adviseur van energieminister en Nobellaureaat Steven Chu. In het vakblad PNAS stelt Zoback samen met hydroloog Steven Gorelick dat de CO2-opslag kleine aardbevingen kan opwekken, waardoor opgeslagen CO2 weer kan weglekken.

Geen ramp, want die aardbevingen zullen doorgaans 'zonder gevolgen' blijven, en het CO2 zal maar heel langzaam weglekken. De vraag is alleen of CO2-opslag dan nog wel zin heeft. 'Het gaat erom of er wel genoeg capaciteit is om effect te hebben op de verandering van het klimaat.' Zoback en Gorelick denken van niet.

Als voorbeeld van een 'goede' opslagplek noemen ze Noorwegen, dat op de Noordzee een 'ideale' plek heeft gevonden voor grootschalige CO2-opslag. Probleem is alleen dat er 'ruwweg 3.500 vergelijkbare locaties moeten worden gevonden, uitgaande van een injectiesnelheid van ongeveer 1 miljard ton CO2 per jaar', aldus de twee. 'Jaarlijks zouden er ongeveer 85 van dit soort plekken in bedrijf moeten worden genomen om de doelstellingen rond 2050 te halen.' Dat is 'duidelijk extreem moeilijk, zo niet onmogelijk', schrijven ze.

De aardwetenschappers vrezen dat CO2-opslag daarom vaak zal plaatsvinden in instabielere, aardschokgevoeligere gesteentes. In zulke gesteentes kan het gas onopgemerkte 'mini-breuklijntjes' activeren, met kleine aardschokjes als gevolg. Zoback en Gorelick wijzen erop dat zulke schokken in de VS nu al veelvuldig optreden op plekken waar afvalwater de grond in wordt gepompt. Zou dat gebeuren op CO2-velden, dan kan het gas weer wegsijpelen, beredeneren de twee.

'Onze zorg is niet dat de opslagprojecten grote aardbevingen veroorzaken; het probleem is dat zelfs kleine schokken de afsluiting van een CO2-opslagveld kunnen verstoren.'

De wetenschappers wijzen erop dat om duurzame energie te evenaren, er van het opgeslagen CO2 in 1000 jaar tijd minder dan 1 procent mag weglekken.

undefined

Meer over