CO2 -daling vooralsnog raadsel

De uitstoot van kooldioxide is volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vorig jaar in Nederland nauwelijks toegenomen. De groei was minder dan 0,2 procent....

Het RIVM voorspelde vorig jaar nog een verdere groei van de CO2 -uitstoot, en zit derhalve enigszins met deze cijfers in zijn maag. Een echte verklaring voor de daling heeft men niet. Van een 'trendbreuk' mag zeker niet worden gesproken, zegt RIVM-directeur Milieu K. van Egmond.

Misschien zijn er vorig jaar minder zware industrieproducten geëxporteerd vanwege de Azië-crisis, of wordt de economische groei veroorzaakt door de milieuvriendelijke dienstensector, oppert het instituut. Of wellicht werpt energiebesparing landelijk vruchten af, of anders de inzet van enkele meer duurzame energiebronnen zoals warmtekrachtcentrales.

Maar voor geen van deze theorieën zijn ondersteunende cijfers beschikbaar, geeft het RIVM toe. Volgens RIVM'er J. Oude Lohuis bestaat er zelfs een kans dat de meevaller volledig het gevolg is van statistische ruis. De onzekerheidsmarge van de kooldioxidecijfers was altijd al 3 procent, en ook de vergelijking van jaar tot jaar heeft een onzekere marge.

De cijfers van het RIVM zijn niet gebaseerd op metingen in de Nederlandse atmosfeer. Het zijn berekeningen op basis van economische getallen van voornamelijk het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dit CBS, weet Oude Lohuis, heeft in 1997 een rekenmethode verfijnd die aan de basis staat van de RIVM-getallen. 'Misschien is dat de oorzaak, maar zeker is ook dat niet.'

De bewuste cijfers van het CBS betreffen een schatting van de hoeveelheid olie die na import achterblijft op de Nederlandse markt. Dit cijfer bepaalt mede het binnenlands oliegebruik, en daarmee de berekende uitstoot van kooldioxide. Overigens kent ook deze berekening een marge van onzekerheid, die, aldus de RIVM-medewerker, ongeveer gelijk is aan het feitelijk gemeten verschil.

Meer over