Clintons studente bewijst als rechter haar onafhankelijkheid

De rechter die het proces van Paula Jones tegen president Clinton heeft geseponeerd, is niet bezweken voor de druk van haar eigen Republikeinse Partij....

BOERS, onbehouwen en beledigend, maar niet illegaal. In essentie is dit de opinie van rechter Susan Webber Wright over de vermeende ontmoeting van gouverneur Bill Clinton met de jonge Paula Corbin Jones op 8 mei 1991 in een hotelkamer in Little Rock. Als het waar is dat Clinton Jones daar heeft ontmoet, zijn broek liet zakken en haar vroeg zijn geslachtsdeel te beroeren, dan was hij een lomperik.

Maar aangezien Paula Jones nee zei en hij niet verder aandrong, haar niet aanraakte en haar daarvoor later op geen enkele aantoonbare wijze heeft laten boeten, heeft hij zich niet schuldig gemaakt aan ongewenste seksuele intimiteiten, aan seksuele intimidatie in de zin van de wet in Arkansas.

Clinton zou pas terecht kunnen staan als er sprake was geweest van 'aanhoudende, ernstige en fysieke dreigingen en aanvallen', zoals het begrip 'seksuele aanval' in het wetboek van strafrecht staat gedefinieerd.

Paula ging achteraf niet naar een psychiater of een psycholoog, zij had geen medische kosten en haar carrière bij de Arkansas Industrial Development Commission (AIDC) ging gewoon door: zij kreeg de gebruikelijke salarisverhogingen en promoties. Het enige contact dat Paula Jones zocht met een psychiater vond plaats toen de voorbereiding van het proces al in volle gang was. Niet erg overtuigend dus.

Misschien werd zij op Secretaressedag, de dag eens per jaar dat de bazen hun secretaresse in de bloemetjes zetten, een keer overgeslagen. Maar dat is geen bewijs dat zij in haar loopbaan werd gedwarsboomd door een wrokkige gouverneur. Zij verliet de AIDC uit vrije wil en niet omdat zij zich daar niet meer veilig voelde of omdat zij zou zijn weggepest. Paula Corbin trouwde met Stephen Jones en besloot in Californië een nieuw bestaan op te bouwen.

In 39 pagina's heeft rechter Wright uitgelegd waarom de aanklacht niet moet worden voorgelegd aan een jury: er is, vrij vertaald, geen spoor van bewijs dat de ontmoeting heeft plaatsgevonden en dat er iets ernstigs is gebeurd. Of andere vrouwen (Monica Lewinsky, Kathleen Willey, Gennifer Flowers) door Clinton seksueel zijn benaderd is voor de zaak-Jones niet van belang.

Met haar vonnis heeft de federale districtsrechter in Little Rock aangetoond dat zij een onafhankelijke rechter is, hoewel zij lid is van de Republikeinse Partij. Dat zij onder politieke druk stond om het proces tegen Clinton te laten doorgaan staat vast. In de rechtse media maanden conservatieve Congresleden en commentatoren haar aan Paula Jones haar day in court te gunnen. Dat het daarbij niet om de uitoefening van een grondrecht door een Amerikaans staatsburger ging, maar om het afbreken van de Democratische president was duidelijk.

Rechter Wright had zich in december 1994 al de woede van de Clinton-haters op de hals gehaald door te bepalen dat het civielrechtelijke proces van Paula Jones moest worden uitgesteld tot februari 2001, als Clinton het Witte Huis heeft verlaten. Dat vonnis werd in hoger beroep verworpen door het Hooggerechtshof.

Dat zij een hoofdrol speelde in een gepolitiseerd proces wist rechter Wright van meet af aan. Tot haar ergernis lekten getuigenverklaringen uit, ondanks het spreekverbod dat zij de advocaten van beide partijen had opgelegd. Maar zij kon niet verhinderen dat de advocaten de media gebruikten om de tegenpartij onder druk te zetten.

De integriteit van de 49-jarige Wright als rechter is in de juridische gemeenschap van Arkansas onomstreden. Zij stamt uit een familie van juristen, studeerde aan gerenommeerde universiteiten, redigeerde een juristenblad en doceerde lange tijd rechten aan de Universiteit van Arkansas.

De ironie wil dat zij een studente was van Bill Clinton, met wie zij in 1975 een kleine aanvaring had. Docent Clinton was een stapel examens kwijtgeraakt, waaronder dat van Susan Webber. Gemakshalve gaf hij alle studenten toen een B+. Maar Susan wilde haar A-gemiddelde niet in gevaar brengen en eiste dat zij het examen over mocht doen. Clinton weigerde, omdat hij campagne moest voeren voor het gouverneurschap. Dankzij Hillary, die aan de zelfde universiteit doceerde, kreeg Susan haar zin.

Oscar Garschagen

Meer over