Clinton opent debat over gevaar racisme en segegratie in VS

Het voorstel van president Clinton een 'nationale en openhartige discussie' en een campagne van een jaar tegen het racisme te beginnen, is zondag door Afrikaans-Amerikaanse organisaties en Congresleden toegejuicht als 'een goede stap op de lange, moeilijke weg naar raciale harmonie'....

Van onze correspondent

WASHINGTON

De president, die San Diego, Californië uitkoos voor zijn speech over wat hij 'oude en niet afgehandelde zaken' noemde, vreest dat zonder concrete actie er niet een of twee, maar 'vele Amerika's' zullen ontstaan: 'Amerika's die gescheiden, ongelijk en geïsoleerd van elkaar bestaan'.

De president parafraseerde daarmee de conclusie van het dertig jaar oude Kerner-rapport, dat eindigde met de conclusie dat de VS 'in de richting bewoog van twee gemeenschappen, één zwart, één blank, gescheiden en ongelijk'. Clinton, 'een zoon van het gesegegreerde Zuiden', zei te vrezen dat zonder maatregelen het risico aanwezig is dat Amerika over een halve eeuw geen eenheid meer zal zijn.

De nationale discussie, die gepaard zal gaan met townhall-meetings in het land en de instelling van een breed samengestelde commissie die hoorzittingen zal houden, moet uitmonden in concrete voorstellen voor huisvesting, onderwijs en het verbeteren van economische kansen voor etnische minderheden. 'Ofschoon minderheden meer kansen hebben dan ooit, worden we nog geconfronteerd met het vernietigen van kerken, synagoges, moskeeën of racistische taal in de kantoren van het bedrijfsleven. Er is nog veel werk te verrichten', aldus Clinton die verder het stelsel van positieve actie verdedigde.

Aan universiteiten van Texas en Californië is positieve actie uitgebannen. Dat zal leiden tot een drastische daling van het aantal zwarte studenten. Voor zwarte scholieren blijken de toelatingseisen of examens te zwaar om zonder speciale hulp een plaats op de universiteit te veroveren. Dat heeft vooral te maken met de kwaliteit van scholen met veel leerlingen uit de minderheidsgroepen.

Leiders van de National Association for the Advancement of Colored People, Democratische Congresleden en liberale columnisten benadrukten dat er vooral aandacht moet worden besteed aan economische ongelijkheid. De Amerikaanse economie groeit en de werkloosheid is gedaald, maar vooral zwarten en Latino's, die slecht zijn opgeleid, profiteren nauwelijks van de groei.

De Afrikaans-Amerikaan Ward Connerly, een van de organisatoren van het referendum in Californië over het afschaffen van positieve discriminatie, zei dat de president het bij het verkeerde eind heeft als hij het voorkeurstelsel blijft verdedigen. Connerly, die door dominee Jesse Jackson een paar jaar geleden werd uitgescholden voor een 'Oom Tom-nikker', zei teleurgesteld te zijn in Clinton.

Jackson en zijn zoon Jesse Jackson junior, Democratisch afgevaardigde, benadrukten dat Clinton zijn beloftes moet waarmaken, onder meer door in het begrotingsoverleg met het Congres geen bezuinigingen op onderwijs, gezondheidszorg en kinderopvang te accepteren.

Meer over