Clinton laat officieren met aids barsten

In de maand dat Earvin 'Magic' Johnson terugkeerde in de basisopstelling van de LA Lakers worden Marie (34), sergeant in het Amerikaanse leger, en 1049 officieren en onderofficieren eervol ontslagen omdat zij besmet zijn met het HIV-virus....

OSCAR GARSCHAGEN

'Alles waarvoor ik keihard heb gewerkt raak ik zo maar kwijt. Mijn opleiding, mijn inspanningen, de risico's; het is allemaal voor niets geweest', zegt Marie. De beslissing van Clinton om het compromis over de defensie-begroting te aanvaarden heeft voor haar en deandere militairen vergaande consequenties. Zij behoudt haar recht op de medische voorzieningen van het leger, maar verliest haar pensioen, de gezondheidszorgverzekering voor haar dochter en haar recht op een uitkering in het geval van invaliditeit. En zelf betwijfelt zij of ze snel aan een andere baan kan komen.

Clinton verzette zich aanvankelijk krachtig tegen het voorstel van de Californische Republikein Dornan, maar trok zijn dreigement met een veto in nadat de Republikeinen voorstellen voor een verdedigingssysteem in de ruimte - Star Wars, Part Two - hadden ingetrokken. Hij wil bovendien niet langer de financiering van de troepen in Bosnië en een weddeverhoging voor alle militairen tegenhouden. Marie: 'Het hele land juicht terecht voor Magic Johnson, maar zegt geen woord over ons.'

Ronduit geschokt is zij door de manier waarop de voormalige gevechtspiloot Dornan zijn plan motiveerde. 'Aids wordt door mensen vrijwllig verspreid', was een van zijn opmerkingen. En: 'Militairen krijgen aids op drie manieren. Of zij rollen hun witte, khakikleurige of blauwe uniformmouwen op en steken een vervuilde naald in hun arm. . . of zij hebben hetero-sex methoeren. . . of zij hebben onbeschermde (homoseksuele) sex met vreemden in een duister toilet'.

Marie kreeg het virus van haar man, die vorig jaar stierf aan de gevolgen van aids. Dornans antwoord op haar geval: 'Zij is een last voor het leger. Zij kan niet naar Bosnië, zij kan niet naar Haïti, zij kan niet naar Somalië. Het is duidelijk dat zij onbeschermde sex heeft gehad met iemand wiens achtergrond zij niet kende. Zij moet zich nu opstellen als goede patriot en het eervol ontslag aanvaarden'.

Nieuwe wetten om de bepaling weer ongedaan te maken komen waarschijnlijk te laat voor Marie. De Amerikaanse homo-pers voorspelt dat de kapitaalkrachtige homo-beweging dit jaar niet bereid zal zijn Clinton te steunen zoals in 1992, toen de Democraat in totaal twee miljoen dollar ontving van diverse organisaties.

Buiten de gay-kranten heeft het ontslag weinig beroering gewekt, terwijl het toch merkwaardig is dat de terugkeer van Magic nu wel wordt aanvaard door spelers en supporters, en Marie zonder veel ophef haar baan kwijtraakt.

Alleen de conservatieve columnist Charles Krauthammer (Washington Post, LA Times en een reeks regionale kranten en televisiestations) heeft zich bijzonder boos gemaakt over de kleingeestige Republikeinen. 'Dus dit is waar die hele Republikeinse Revolutie op neerkomt: geen hervorming van de bijstand, geen verlaging van de belastingen, geen hervorming van de gezondheidszorg, maar wel de zuivering van een paar HIV-dragers uit het leger. Het is voor conservatieven geen schande te verliezen. Kleinzielige wetjes, het zoeken naar minuscule, zogenaamde overwinningen; dat is pas een schande', vindt Krauthammer.

Inderdaad, als Republikeinen niets beters weten dan het verstoten van gezonde HIV-positieve soldaten om het vermeende morele verval in Amerika te keren dan verdienen zij niet anders dan bij de eerst komende verkiezingen verslagen te worden.

De moraal van het verhaal van Magic, die zaterdag met de Lakers eervol verloor van Michael Jordan en de Chicago Bulls is de wettenmakers in Washington volledig ontgaan.

Oscar Garschagen

Meer over