Clinton gaat belastingen fors verlagen

President Clinton en de leiders van het Republikeinse Congres hebben vrijdagavond in een principe-akkoord besloten de belastingen te verlagen en in 2002 het begrotingstekort te elimineren....

Van onze correspondent

Oscar Garschagen

WASHINGTON

Zichtbaar tevreden aan het eind van een week vol schitterend economisch nieuws zei president Clinton gisteren dat de strategie van zijn regering vruchten afwerpt en dat Amerika weer de juiste koers heeft gevonden. 'Onze economie is sterker dan ooit', aldus Clinton.

De daling van de werkloosheid in april deed zich voor in alle categoriën: mannen, vrouwen, jong, oud, blank, zwart, immigranten, niet-immigranten. Er kwamen in totaal 142 duizend nieuwe banen bij in de maand april. Dat is weliswaar minder dan in januari (259 duizend) en februari (319 duizend), maar wel voldoende om het werkloosheidspercentage onder de grens van 5 procent te brengen.

In april steeg tegelijkertijd de gemiddelde werkweek tot 42,2 uur en bereikte ook het niveau van het aantal overuren met gemiddeld vijf uur per werknemer een record. 'Dit is een prachtige tijd voor de Amerikaanse werknemers', aldus Robert Gorden, arbeidsmarkt-econoom van de Nortwestern University in Boston: 'Er is werk voor iedereen, ook voor langdurig en moeilijk plaatsbare werklozen. Er zijn banen in overvloed en Amerikaanse werknemers hebben op het ogenblik meer keus dan wie ook in de afgelopen twintig jaar'.

De groei doet zich voor in de luchtvaartindustrie , in de machinebouw, metaalbewerking, de gezondheidszorg en de informatica-sector.

Het goede economische nieuws speelt een doorslaggevende rol in de begrotingsonderhandelingen tussen de president en het Congres. Het Witte Huis en het Republikeinse Congres bereikten gisteravond een akkoord op hoofdlijnen, niet alleen over de begroting van 1998, maar ook over het beleid tot en met 2002. De Amerikaanse bevolking kan een belastingverlaging van 135 miljard dollar in vijf jaar tegemoet zien.

Op welke manier dat zal gebeuren was gisteravond nog onderwerp van discussie tussen het Witte Huis en de Republikeinse leiders. Op tafel lagen plannen voor het verlagen van de vermogensaanwasbelasting, de onroerend goed belasting en het verruimen van de aftrekbaarheid van studiekosten. De Republikeinen legden de nadruk op het verlagen van de vermogensaanwasbelasting, Clinton en zijn staf streefden naar de andere opties.

Tegelijkertijd zal in de komende jaren het begrotingstekort - 75 miljard dollar in 1998 - naar nul worden teruggebracht. Begrotingstekorten worden in de VS beschouwd als moreel verwerpelijk en in de afgelopen jaren hebben Clinton en de Republikeinen veelvuldig overhoop gelegen over de noodzaak om de begroting in evenwicht te brengen.

De Republikeinen hebben deze principiële discussie echter gewonnen en Clinton stelt zich nu op als een pleitbezorger van de evenwichtige begroting. Het bereiken van dat doel is aanzienlijk makkelijker geworden, omdat als gevolg van de economische groei en het bezuinigsbeleid van de afgelopen jaren het tekort is gedaald van ruim 300 miljard dollar in 1993 tot 75 miljard in 1998. In een economie van ruim zeven triljoen dollar is dat een overzichtelijk probleem.

Het afschaffen van het begrotingstekort zal bereikt worden door middel van bezuinigingen op federale programma's (68 miljard dollar), de strijdkrachten (85 miljard dollar) en de gezondheidszorgprogramma's Medicaid (24 miljard dollar) en Medicare (115 miljard dollar). De premies voor deze gezondheidszorgverzekeringen voor ouderen, gehandicapten en armen gaan omhoog, de vergoedingen gaan omlaag en worden niet meer volledig aangepast aan de prijsstijgingen.

Zie ook pagina 44

Meer over