Claimen misdaadwinst makkelijker

Het vorderen van misdaadwinsten wordt veel makkelijker. Dat is het gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad in de 'ontnemingszaak' tegen drugsbaron Charles Zwolsman....

Van onze verslaggever

De methode houdt in dat het aangetroffen of veronderstelde vermogen van een crimineel wordt vergeleken met het vermogen dat hij had voordat hij de strafbare feiten pleegde. Kan de misdadiger een toename van zijn vermogen niet verklaren uit legale activiteiten, dan is de toename kennelijk te verklaren uit zijn criminele activiteiten.

In de zaak tegen Charles Zwolsman honoreerde de rechtbank de methode nog. In hoger beroep ging de vermogensvergelijking van tafel, met het argument dat het OM precies moet bewijzen hoeveel en waarmee misdaadwinst is behaald. Een verdachte hoefde niet te bewijzen waaraan hij een vermogenstoename heeft te danken.

De Hoge Raad vindt nu dat de bewijslast op redelijke en billijke wijze moet worden verdeeld tussen Openbaar Ministerie en verdachte. Daar hoort bij dat een verdachte moet kunnen aantonen dat de stijging van zijn vermogen niet of niet geheel is veroorzaakt door misdadig handelen.

Het Openbaar Ministerie wil zo'n 35 miljoen euro van Zwolsman. De rechtbank wees 28 miljoen euro toe. Het hof matigde dat tot 13 miljoen euro, vooral omdat hij de vermogingsvergelijking verwierp. De Hoge Raad heeft nu besloten dat het hof opnieuw naar de zaak moet kijken.

De claim waar de raad gisteren zijn oordeel over uitsprak berust op een veroordeling in 1995 tot vijf jaar cel wegens hasjhandel. Betaalt hij zijn misdaadwinst niet terug dan moet Zwolsman terug naar de cel voor vervangende hechtenis.

Inmiddels is hij opnieuw veroordeeld wegens drugshandel. Ook in deze zaak heeft het OM een claim aangekondigd.

Meer over