CITES? Wat is dat?

De Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) is een internationaal verdrag dat overheden hebben gesloten om ervoor te zorgen dat de handel in wilde dieren en planten hun voortbestaan niet bedreigt. Op dit moment vallen bijna 5000 soorten bedreigde dieren en 29.000 bedreigde planten onder CITES. Met 176 aangesloten landen is het een van de oudste (1975) en meest succesvolle natuurbeschermingsverdragen ter wereld.

Aangeboden door WNF
null Beeld

Drie niveaus van bescherming
Het verdrag heeft drie bijlagen waarin wordt aangegeven voor welke soorten planten en dieren de handelsbeperkingen gelden.

1. Bijlage I omvat de meest bedreigde soorten, zoals de tijger, neushoorn en olifant. Alle commerciële handel in (producten van) deze soorten is verboden.
2. Bijlage II bevat soorten die minder bedreigd, maar wel erg kwetsbaar zijn. Voor alle soorten in bijlage II gelden strenge regels voor de handel.
3. Bijlage III bevat de handelsbeperkingen die gelden voor één bepaald land.

CITES-conferenties
Elke 2 à 3 jaar komen vertegenwoordigers van de aangesloten landen bijeen. Vóór de conferentie doen landen voorstellen om voor bepaalde soorten de handel meer ('uplisting') of minder ('downlisting') te beperken. Ook worden voorstellen gedaan over de uitvoering van de CITES-wetgeving, zoals voor betere controle op de regels of meer onderzoek naar de status van bepaalde dieren- of plantensoorten. Tijdens de conferentie stemmen de deelnemende landen over de voorstellen. Bij een tweederde meerderheid worden de voorstellen aangenomen en de bijlagen aangepast.

Het Wereld Natuur Fonds neemt actief deel aan de conferenties door wetenschappelijke en technische ondersteuning te bieden op belangrijke soorten en issues. Daarnaast werkt WNF met verschillende partijen om ervoor te zorgen dat het CITES-verdrag wordt nageleefd en dat het mandaat niet wordt uitgehold door instituten als de World Trade Organization. Lees meer over de aanpak van het WNF.

Meer over