Cicerokeuze

Braziliaanse auteur beschreef in 1945 zijn jeugd in het legendarische Noordoosten, meestervertaler August Willemsen voltooide kort voor zijn dood de prachtige vertaling....

Literaire stijfoefening mengt zich met menselijke stijloefening, karigheid van taal wordt emotionele zelfbeheersing, in roman van auteur die in 2003 stierf in Novi Sad

Je hoeft niet ver weg, de verhalen liggen besloten in de dingen om ons heen. Maar je moet er wel oog voor hebben, zoals K. Michel, die telkens laat zien dat we we niet weten wat we zien.

De laatste jaren wordt kritiek elitair gevonden. Wie denken die critici wel niet dat ze zijn? Ronan McDonald geeft een helder , beknopt overzicht van de literaire kritiek, dat hoopvol eindigt.

Meer over