CIA berispte Bush en Cheney om Irak

CIA-directeur George Tenet heeft de Amerikaanse president Bush en vice-president Cheney gecorrigeerd omtrent inlichtingen over Irak....

Tenet meent echter niet dat de regering-Bush heeft gelogen over de dreiging van massavernietigingswapenes, zei hij tijdens een kritische ondervraging door vooral Democratische senatoren.

Beleidsmakers kunnen en mogen inlichtingen op hun eigen wijze interpreteren: 'Uiteindelijk nemen zij besluiten, en ze praten op een andere manier over dingen.'

Toch was het nodig om de regering drie keer op de vingers te tikken. De meest recente misstap was een interview begin januari, waarin Cheney verwees naar een memo over de banden tussen Saddam Hussein en terreurgroep Al Qa'ida. Dat beleidsbericht van Douglas Feith, een hoge medewerker van het Pentagon, was in oktober aan de Senaat gezonden, maar werd nadien ontkracht door de CIA en andere experts.

Het meningsverschil tussen de CIA en sommige 'haviken' op het Pentagon, die de oorlog tegen Irak aanmoedigden, gaat terug naar 2002. Tenet gaf het dispuut dinsdag toe, en zei dinsdag dat hij pas deze week hoorde over Cheney's verwijzing naar de notitie.

'Wanneer ik meende dat iemand inlichtingen verwrongen weergaf, zei ik er wat van', aldus Tenet. Hij zegde toe Cheney ook aan te spreken op de Feith-memo.

Ook na de State of the Union-toespraak van januari 2003 corrigeerde Tenet. Bush sprak toen de beroemde zestien woorden over Iraakse plannen om uranium in Afrika te kopen. Dat was een argument voor de aanval op Irak, maar de CIA wist dat de uranium-theorie niet klopte.

Op 22 januari dit jaar zei Cheney in een radio-interview voorts dat de opleggers die in Irak zijn gevonden, dienden als rijdende laboratoria om biologische wapens te produceren. Tenet heeft Cheney erop gewezen dat er 'geen consensus' bestaat over de trailers.

De CIA ligt sinds 11 september 2001 onder vuur vanwege gebrekkige inlichtingen rond de aanslagen op die dag, en rond de situatie in Irak. Tenet is verantwoordelijkheid voor de vertaling van specifieke inlichtingen naar zijn politieke bazen. De vraag voor de senatoren is wie schuld draagt voor 'slechte' inlichtingen: de spionnen en hun baas, Tenet, of de president en zijn rechterhand, Cheney.

Meer over