ChristenUnie tegen komst EU-noodfonds

De ChristenUnie is, in tegenstelling tot de vier andere leden van de 'Kunduz-coalitie', tegen het permanente Europese noodfonds. De CU voegt zich daarmee bij de SP en de PVV die ook tegen de oprichting zijn van het fonds van mogelijk 700 miljard euro.

VAN ONZE VERSLAGGEVER ROBERT GIEBELS

DEN HAAG - PVV-leider Geert Wilders spant een kort geding aan tegen de Staat en hoopt daarmee te voorkomen dat de Tweede Kamer deze week haar zegen geeft aan het Europese Stabiliteitsmechanisme (ESM).

'Dit verdrag kunnen wij niet goedkeuren', stelt CU-voorman Arie Slob over het ESM-verdrag. Zou de Kamer ermee instemmen, dan verliest zij zeggenschap over een bedrag van zo'n 40 miljard euro. Dat is wat de zestien overige eurolanden maximaal van Nederland kunnen eisen om probleemlanden en/of probleembanken te steunen.

Slob: 'Die 40 miljard euro is de volledige Nederlandse begroting van Onderwijs, plus wat wij uitgeven voor veiligheid. Alleen Duitsland, Frankrijk en - opmerkelijk genoeg - Italië kunnen dit vetoën.'

Slob vindt dat de parlementen van alle eurolanden unaniem zouden moeten instemmen zodra een greep uit het fonds wordt gedaan. 'Zonder die instemming bevat dit verdrag een enorm democratisch tekort.'

Vandaag en morgen debatteert de Tweede Kamer over het permanente noodfonds. Dit zou woensdag moeten uitmonden in een stemming over ESM. Vorige week probeerde Wilders tevergeefs die stemming na de Kamerverkiezingen van 12 september te laten houden. Een Kamermeerderheid van de 'Kunduz-partijen' VVD, CDA, D66 en GroenLinks is samen met de PvdA vóór ratificatie van het ESM, dat op 1 juli operationeel zou moeten worden.

PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk ziet net als Slob ook een democratisch tekort. Beiden vinden dat alleen uit het fonds geput mag worden als het parlement daarmee instemt. 'Bovendien is het ESM niet transparant', vindt Plasterk. De PvdA vindt niettemin dat het noodfonds er zo snel mogelijk moet komen. Plasterk hoopt met moties te bereiken dat de tekortkomingen van het ESM worden opgelost.

'Moties indienen is leuk, maar hierbij werken ze niet', stelt Slob. 'Want we kunnen het verdrag niet eens amenderen. En als we er eenmaal mee instemmen, zijn we die 40 miljard euro kwijt.' Slob roept premier Rutte en minister van Financiën De Jager op om met de zestien andere eurolanden een nieuw verdrag te maken. 'Daarin moet elk euroland een veto krijgen, unanimiteit dus. Ik geloof niet dat wij dan overvragen.'

Volgens Slob is er met deze opstelling van zijn ChristenUnie geen barst gekomen in de Kunduz-coalitie, die in opmerkelijke eensgezindheid een bezuinigingspakket van ruim 12 miljard euro wist samen te stellen. 'Onze opstelling kan voor de vier andere partijen niet als een verrassing komen. Wij gaan niet opeens een heel andere lijn volgen omdat we met hen tot een akkoord zijn gekomen. Het gaat hier om ruim drie keer de omvang van het Kunduz-akkoord.'

Samen met de zestien andere premiers van de eurozone ondertekende premier Rutte het ESM-verdrag begin maart. Nederland wordt geacht 5,7 procent van het fonds voor zijn rekening te nemen. Eerst moet het 4,6 miljard euro storten, zodat het ESM over een eigen kapitaal van 80 miljard beschikt. Daarnaast staat Nederland garant voor nog eens 35,5 miljard euro.

undefined

Meer over