NieuwsSiriz

Christelijke hulporganisatie voor ongewenst zwangere vrouwen weer onder vuur

Siriz is weer in opspraak geraakt. Vrijdag maakte de christelijke hulporganisatie voor ongewenst zwangere vrouwen bekend, dat het wil fuseren met de anti-abortusorganisatie Vereniging voor de Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK).

Marieke de Ruiter
Christelijke hulporganisatie Siriz zou een anti-abortusagenda hebben bij de hulp aan zwangere vrouwen.  Beeld ANP XTRA
Christelijke hulporganisatie Siriz zou een anti-abortusagenda hebben bij de hulp aan zwangere vrouwen.Beeld ANP XTRA

Het nieuws over de fusie met VBOK komt twee weken nadat minister Paul Blokhuis (CU) bekendmaakte dat Siriz mogelijk weer subsidie krijgt voor de hulpverlening aan ongewenst zwangere vrouwen. De stichting, die voortkomt uit de anti-abortusorganisatie Vereniging tot Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK), kreeg jaarlijks al 1,5 miljoen euro van het Rijk maar kwam vorig jaar onder vuur te liggen omdat ze te sturend zou optreden in de adviesgesprekken met zwangeren. De Groene Amsterdammer voerde verschillende chatgesprekken met de stichting en concludeerde dat medewerkers van Siriz vooral de spijt na een abortus benadrukten.

Om in de toekomst weer in aanmerking te kunnen komen voor subsidie heeft Siriz zich teruggetrokken van het pro-life platform Zorg voor Leven. Voor Kamerleden van onder meer GroenLinks ging dat niet ver genoeg; zij wilden de garantie dat VBOK en Siriz bestuurlijk uit elkaar getrokken worden voordat Siriz nieuwe subsidie krijgt.

Nu lijkt het tegenovergestelde te gebeuren: beide organisaties willen samen verder onder één naam. Die van Siriz. Kamerleden reageren ontstemd op het voorstel. ‘Een middelvinger naar de Tweede Kamer’, concludeert Lisa Westerveld (GroenLinks) vrijdag op Twitter. Samen met PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen diende ze Kamervragen in naar aanleiding van het nieuws.

Hulpverleningsprofiel

Siriz-bestuurder en VBOK-directeur Ronald Zoutendijk laat weten dat het besluit juist is genomen om de schijn van partijdigheid weg te nemen. ‘We hebben last van die naam VBOK omdat het lijkt alsof we zoveel mogelijk kinderen willen redden. Door als VBOK op te gaan in Siriz kiezen we juist heel duidelijk voor een hulpverleningsprofiel.’

Volgens Zoutendijk zou het debat moeten gaan over de inhoud van de keuzehulp en niet over de achtergrond van de organisaties. De kritiek dat zijn stichting te sturend zou optreden, noemt hij ‘flauwekul’. ‘We vinden het ongeboren leven beschermwaardig, mag dat niet? Onze maatschappelijk werkers kunnen hun eigen ideeën strikt scheiden van de hulpverlening en uiteraard respecteren we de keuzevrijheid van de vrouw.’

Op 1 juni wordt bekendgemaakt of Siriz daadwerkelijk door het Ministerie van Volksgezondheid wordt gefinancierd. Naast Siriz komen ook het Fiom-team van de Stichting Specifieke Jeugd Projecten en het Fiom-team van Altra Centraal Bureau/ Altra Jeugd- en opvoedhulp in aanmerking.

Pro-life heeft de wind mee: de macht van de anti-abortusbeweging wordt steeds groter

Internationale samenwerking maakt de anti-abortuslobby steeds professioneler. Tijdens geheime bijeenkomsten worden strategieën bedacht om haar doel te verwezenlijken.

Meer over