Chirac weet Fransen niet te verrassen met tv-rede

In een ultieme poging de Franse kiezers naar zijn regeringscoalitie RPR/UDF te trekken, heeft president Chirac dinsdagavond voor de derde maal in een maand een korte televisierede gehouden....

Van onze correspondent

PARIJS

In de eerste ronde van de parlementsverkiezingen, afgelopen zondag, verloor de huidige rechtse meerderheid ongeveer 8 procent. Het verlies van de meerderheid in zetels tijdens de tweede ronde van komende zondag is zeer wel mogelijk.

Chirac, die na het ontslag van premier Juppé zelf de leiding heeft genomen in de RPR/UDF-campagne, had desondanks een presidentiële toonzetting gekozen. Hij riep de Fransen op zeker te gaan stemmen. Voor het eerst tijdens de campagne hield hij openlijk een pleidooi voor 'vrijheid in de economie'. Commentatoren leidden daaruit onmiddellijk af dat Alain Madelin, de uitgesproken liberale ex-minister van Financiën, kans zou maken de opvolger van Alain Juppé te worden.

Een potentiële nieuwe premier wees Chirac echter niet aan, zodat de pers het bij speculatie moest houden. Volgens het dagblad Le Monde twijfelt de president tussen oud-premier Edouard Balladur en de voorzitter van de Assemblée, Philippe Séguin. De laatste heeft zijn populariteit mee, maar profileerde zich in het verleden vooral als euroscepticus.

Tot hij twee weken geleden het licht zag en zei dat het Verdrag van Maastricht weliswaar een fout was, maar niettemin getekend en aan pacten dient men zich te houden. Balladur is een uitgesproken voorstander van liberalisering en probleemloze aansluiting bij de EMU, en staat wat dat aangaat vermoedelijk dichter bij Chirac dan Séguin.

Meer over