Nieuws

China stopt met bouw van kolencentrales in het buitenland

China zal geen kolencentrales meer bouwen in het buitenland. Dat heeft de Chinese president Xi Jinping tegen de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York gezegd. Op dit moment is China ‘s werelds grootste financier van koolcentrales buiten de eigen landsgrenzen. Ook in eigen land wordt nog zwaar op kolen geleund.

Een door China gefinancierde kolencentrale op het Indonesische eiland Bali. Beeld AFP
Een door China gefinancierde kolencentrale op het Indonesische eiland Bali.Beeld AFP

‘China zal de steun aan andere ontwikkelingslanden bij de ontwikkeling van groene en koolstofarme energie verhogen en zal geen nieuwe kolengestookte energieprojecten in het buitenland bouwen’, beloofde Xi in zijn toespraak. In landen als Bangladesh en Kenia stootten door China gesteunde kolenprojecten recentelijk op weerstand van burgerrechtenorganisaties.

China leunt in eigen land nog zeer zwaar op kolen bij het opwekken van elektriciteit en bouwt zelfs actief nieuwe kolencentrales. Geen enkel ander land stoot op jaarbasis zoveel broeikasgas uit als China. Antonio Guterres, secretaris-generaal van de VN, zei na de toespraak van Xi dat ‘het versnellen van de globale vermindering van kolen’ de belangrijkste stap is de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Dat akkoord uit 2015, waarin landen hun intenties vastlegden om de opwarming van de aarde te vertragen, werd ook door China ondertekend.

Xi stelde zijn land in de verklaring een doel dat haaks lijkt te staan op de snelle aanbouw van binnenlandse kolencentrales. China ‘zal ernaar streven om vóór 2060 koolstofneutraliteit te bereiken. Dat zal enorm hard werken zijn, maar we zullen er alles aan doen om dit doel te bereiken.’

Wat internationale samenwerking betreft, zei hij dat verschillen tussen landen ‘bijna niet te vermijden zijn’, maar die moeten worden aangepakt door middel van dialoog en samenwerking en op basis van gelijkheid en wederzijds respect. ‘We moeten streven naar dialoog en inclusiviteit in plaats van naar confrontatie en uitsluiting.’

De oproep tot eenheid lijkt een reactie op het nieuwe defensiepact dat werd gesloten tussen de VS, het Verenigd Koninkrijk en Australië. De vorige week aangekondigde samenwerking werd door China al ‘ontzettend onverantwoordelijk’ genoemd. Het pact, AUKUS genaamd, wordt gezien als een poging te voorkomen dat China nog machtiger wordt in de regio rondom de Zuid-Chinese Zee. Nadat de drie landen AUKUS aan de wereld presenteerden, verweet het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken hen een ‘Koude Oorlog-mentaliteit'.

Meer over