China creëert 'orwelliaans' veiligheidssysteem in Tibet

AMSTERDAM - De Chinese regering is bezig een nieuw 'veiligheidssysteem' voor Tibet te introduceren. De bedoeling ervan is volgens de autoriteiten om de toegang van burgers tot de publieke dienstverlening te verbeteren. Maar de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch ziet er vooral een poging in burgers beter in de gaten te kunnen houden.

Het systeem komt neer op de opdeling van wijken en buurten in een fijnmazig web van 'roosters'. Die worden vooral bemand door leden van de Chinese Communistische Partij. Het is hun taak individuele behoeften bij te houden aan werk, zorg en scholing, wat moet bijdragen aan 'het behoud van de sociale stabiliteit'.

Om die behoeften in kaart te brengen worden databanken aangelegd, waar andere overheidsdiensten gebruik van kunnen maken. Volgens Sophie Richardson, directeur bij Human Rights Watch, komt het neer op een 'orwelliaans systeem', waarvan het werkelijke doel is controle over de bevolking uit te oefenen. 'Het maakt inbreuk op de vrijheid van meningsuiting, van godsdienst en van vereniging van Tibetanen.'

De mensenrechtenorganisatie baseert haar kritiek op de openbare richtlijnen, die aangeven dat in elk rooster extra toezicht op 'kritische groepen' nodig is. Daaronder worden nonnen, monniken, uit India teruggekeerde Tibetanen en voormalige gevangenen gerekend. De richtlijnen werden vorig jaar zomer in de hoofdstad Lhasa bekendgemaakt, toen in acht wijken proefprojecten liepen. Daarmee werden volgens de autoriteiten 'opmerkelijke resultaten' geboekt. Dus worden nu in heel Tibet 'de omstandigheden gecreëerd om via sociaal management en deelname aan een harmonieuze samenleving te komen tot een voor iedereen goede situatie'.

Dat daar in Tibet nog bepaald geen sprake van is, blijkt uit het aantal zelfverbrandingen. Dat vertoont een stijgende lijn - sinds 2009 gaat het al om meer dan honderd gevallen, waarbij vooral monniken zich van deze ultieme vorm van protest bedienen. Donderdag nog pakte de politie vijf Tibetanen op, onder wie vier monniken. Zij werden ervan beschuldigd drie mensen te hebben aangezet tot zelfverbranding.

undefined

Meer over