nieuws

Celstraf voor ‘windmolenterroristen’ na versturen van anonieme dreigbrieven

De rechtbank in Assen heeft de twee mannen die bedrijven bedreigden die meewerkten aan de bouw van windparken in Groningen en Drenthe veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Een protestactie in 2016 tegen windmolens in de Veenkoloniën. De actie werd georganiseerd door Platform Storm in samenwerking met de politieke partij 50PLUS.  Beeld Hollandse Hoogte
Een protestactie in 2016 tegen windmolens in de Veenkoloniën. De actie werd georganiseerd door Platform Storm in samenwerking met de politieke partij 50PLUS.Beeld Hollandse Hoogte

Jan Nieboer (63) geniet bekendheid als woordvoerder van het bovengrondse Platform Storm, Jan H. (59) was voorman van de actiegroep Storm Meeden. Zij keerden zich openlijk hevig tegen de bouw van windmolenparken in het Drentse Monden en Oostermoer en van Windpark N33 in Groningen.

Daarnaast waren zij volgens de rechtbank degenen die anonieme dreigbrieven stuurden aan bedrijven die betrokken waren bij de aanleg van de windparken.

‘Dat wat u in twintig jaar heeft opgebouwd gaan wij zorgvuldig afbreken’, waarschuwden de afzenders de ondernemers in het voorjaar van 2019. Was getekend: ‘De door de overheid en initiatiefnemers/ondernemers van windparken belazerde, belaagde, bedreigde en tot nu toe als uitschot behandelde burgers uit Groningen en Drenthe.’

Bestuurders waren eerder al op posters afgebeeld als nazi-kampbeulen. Een schuur van een boer die windenergie wilde gaan opwekken, was onder verdachte omstandigheden afgebrand. En op de akker van een andere boer waren zelfgefabriceerde voorwerpen aangetroffen, waarschijnlijk om landbouwvoertuigen te saboteren. Aanleiding voor de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) om te waarschuwen dat het verzet tegen windmolens ‘extremistische vormen’ had aangenomen.

De activisten werden door justitie afgeluisterd tijdens vroege ontmoetingen bij de McDonald’s in Stadskanaal. Ze spraken er blijkens opnames tot in detail over welke firma’s post zouden krijgen, verstuurd vanuit Duitsland. Van Jan H. werd bovendien DNA-materiaal aangetroffen op een van de dreigbrieven.

Beide mannen ontkenden elke betrokkenheid. Volgens de rechtbank is echter voldoende bewezen dat de zij de drijvende krachten waren achter het verzenden van de dreigbrieven. Ze hebben daarbij volgens het vonnis nauw samengewerkt.

‘De dreigbrieven hebben grote impact gehad op de bedrijven', aldus de rechtbank. Twee bedrijven zwichten en trokken zich terug uit het windparkproject. ‘De wijze waarop u heeft gehandeld heeft duidelijk het karakter van eigenrichting. De wijze waarop u de strijd tegen de bouw windparken heeft gevoerd heeft niets democratisch in zich. U zaaide angst en onzekerheid bij velen.’

De straf valt iets lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie (een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk). De rechtbank meent dat niet voor alle verdenkingen voldoende bewijs is, waaronder niet voor het dumpen van asbest.

De benadeelde bedrijven krijgen geen schadevergoeding, omdat die te moeilijk vast te stellen zouden zijn.

Meer over