CDA-zendtijd?

CDA-leider Heerma wil zendtijd van zijn partij geven aan actievoerende boeren en andere belangengroepen. Is dat een goed idee?..

Nettie van Doorn van de Landelijke Specialisten Vereniging: 'Een prachtig idee. We zouden graag gebruik maken van zo'n aanbod. Het zou ons de gelegenheid geven in te gaan op actuele kwesties, uitleggen wat de medisch specialisten doen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Veel mensen zijn daarvan niet op de hoogte. Ik ga er natuurlijk wel van uit dat we in zo'n uitzending kunnen zeggen wat we willen.'

Mijnt Waterlander, voorlichter bij de VVD: 'Wij zullen zoiets niet doen. Onze zendtijd is nadrukkelijk bedoeld om duidelijk te maken wat de opvattingen van de VVD zijn. Als het CDA consequent is, moet het ook andere actiegroepen aan het woord laten. Wanneer die bij ons komen, zullen we ze naar het CDA verwijzen.'

Kees Rotteveel, secretaris van Rover, de vereniging voor reizigers met het openbaar vervoer: 'Ik moet er niet aan denken. Zendtijd gebruiken van een politieke partij is schadelijk, omdat je dan wordt geassocieerd met zo'n partij. En omgekeerd wordt die in verband gebracht met de belangengroep. Bovendien: je levert je aan ze uit. Zo'n partij zal toch proberen greep te krijgen op wat je in de uitzending zegt. Rover wil graag invloed uitoefenen op elke partij, vooral die het minst opkomen voor het openbaar vervoer. Wij krijgen trouwens voldoende oor bij de media. Kwestie van een juiste mix van kritiek en goede ideeën.'

Gert Laugs van de Stichting Lekker Dier: 'Wij zijn niet erg happig op zo'n constructie. Als je erop ingaat, is de kans groot dat je met zo'n partij wordt vereenzelvigd. Dat de boeren het aanbod wel krijgen, tsja. Wij zijn geen tegenstanders van de boeren. Wij willen graag dat ze een goede boterham verdienen met diervriendelijke, duurzame veehouderij.'

Voorlichter Luyten van de boerenorganisatie LTO-Nederland: 'Dit is een mooi aanbod van het CDA, maar we gaan eerst kijken wat ze willen. Het moet niet een mooi praatje worden onder CDA-vlag. Als we het doen, zullen we de uitzending niet gebruiken om ons imago op te vijzelen. We zullen laten zien waarom het mestbeleid niet deugt, hoe ondernemingen naar de knoppen gaan met alle gevolgen voor de gezinnen van dien.'

Tiny Kox, secretaris van de Socialistische Partij: 'Ik dacht even dat Heerma het idee van ons gestolen had, want wij laten al jaren allerlei groeperingen aan het woord in onze uitzendingen. Zo hebben we huurderscomités gehad, gehandicapten, et cetera. Het verschil is: de mensen die bij ons aan het woord komen, vinden in ons pleitbezorgers. Bij het CDA is dat niet zo; die partij is medeverantwoordelijk voor de positie van boeren en zal ze opnieuw met een kluitje in het riet sturen. Het is dus allemaal nogal schijnheilig. De volgende stap is dat Heerma de boeren spreektijd in de Kamer geeft.'

Martine Cornelisse, stafmedewerker van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwilige Euthanasie: 'Als wij gratis zendtijd zouden kunnen krijgen, tsja, ik ben er niet principieel op tegen. De opvattingen van zo'n partij zouden op hoofdpunten wel met de onze moeten overeenstemmen. En of we dan op zo'n aanbod zouden ingaan, dat zou aan de vorm liggen die zo'n programma krijgt.'

Danielle Cardozo, voorlichter bij de PvdA: 'Het CDA blijft verantwoordelijk voor die uitzendingen. Dus als de boeren oproepen tot revolutie, kan het CDA daarop worden aangesproken. Ze moeten heel goed uitkijken. Wat de PvdA betreft: ik denk niet dat onze partij zo'n aanbod ooit zou doen. Onze communicatie met maatschappelijke groeperingen loopt niet via de politieke uitzendingen.'

Michael Veling, secretaris van de Bond van Cannabis Detaillisten: 'Ik zou meteen op zo'n aanbod ingaan. Dan zal ik vertellen dat de koffieshops maar een heel beperkt deel van de horeca uitmaken, dat buitenproportioneel aandacht krijgt. Laatst vielen er in een koffieshop bij een schietpartij twee doden. Heel vervelend, natuurlijk, maar het gebeurt meer in de horeca. Toen zag je Pia Dijkstra op het Journaal met van die cannabis-bladeren als logo op het scherm. Zo kweek je een stemming.

'Als wij op zo'n aanbod ingaan, zal het wel betekenen dat zo'n politieke partij voor snelle legalisatie van cannabis is. Misschien wordt het wel de partij met de mooiste verkiezingsbeloften die het minst in de melk heeft te brokkelen.'

Jeroen Nugteren, woordvoerder van D66: 'Zoiets zouden wij niet doen. Maar ja, de boeren hebben altijd te veel mest geproduceerd en het CDA heeft er altijd te weinig aan gedaan. Dat kan dus een mooie uitzending worden.'

Veling nog even: 'Persoonlijk vind ik het CDA de meest betrouwbare partij. De landelijke partij en de Amsterdamse hebben heel verschillende standpunten over het koffieshopbeleid, en dat kàn allemaal daar. Ik ben er lid van.'

Eric Hendriks

Meer over