CDA: premie voor ziekenfonds moet kosten dekken

Het CDA wil dat ziekenfondsverzekerden een kostendekkende premie gaan betalen voor hun ziektekosten. De premie mag niet meer afhankelijk zijn van het inkomen, zoals nu het geval is....

Dit stelt de grootste oppositiepartij in het discussiestuk Naar meer menselijke maat in de gezondheidszorg. CDA-fractievoorzitter De Hoop Scheffer erkende vrijdag bij de presentatie dat sommige ideeën omstreden zijn, zelfs in zijn eigen partij. 'Wij willen andere partijen echter uitdagen het debat aan te gaan', zei hij. 'Want PvdA en VVD houden elkaar in een ijzeren houdgreep, als het om de hoogst nodige veranderingen gaat in de gezondheidszorg.'

Om te voorkomen dat de laagste inkomensgroepen de premie niet kunnen betalen, wil het CDA een subsidieregeling naar voorbeeld van de huursubsidie. Komt de premie boven de 10 procent van het inkomen uit, dan schiet de overheid de rest bij. Het CDA-voorstel gaat in tegen de linkerhelft van de Tweede Kamer, die ijvert voor een inkomensafhankelijke premie.

Meer over