CDA'er volgt burgemeester Spahr van Middelburg op

Burgemeester B. Spahr van der Hoek (VVD) van Middelburg heeft dinsdag al zijn functies neergelegd en is voor onbepaalde tijd met verlof....

Dat heeft de Zeeuwse commissaris van de koningin W. van Gelder gisteravond meegedeeld aan de vier wethouders en de fractievoorzitters van Middelburg.

Spahr heeft een advocaat in de arm genomen die de komende tijd met de gemeente zal onderhandelen over een afvloeiingsregeling. Als daarover een akkoord is bereikt, zal minister De Vries van Binnenlandse Zaken hem eervol ontslag verlenen en kan de vacature officieel worden opengesteld. Maar dat kan nog twee tot zelfs zes maanden duren.

De positie van Spahr van der Hoek was onhoudbaar geworden nadat de gemeenteraad twee weken geleden een motie van wantrouwen tegen hem had aangenomen. Kort daarvoor hadden ook de wethouders het vertrouwen in de burgemeester opgezegd.

Spahr wordt onbehouwen gedrag en gebrek aan communicatie verweten. Hij was sinds zijn aantreden drie jaar geleden betrokken bij diverse affaires.

De laatste twee weken zocht Van Gelder naarstig naar een waarnemend burgemeester. Eerst in VVD-kringen, maar daar kon hij geen geschikte kandidaat vinden.

De CDA'er Burgers is geen onbekende in Middelburg. Hij was al eerder waarnemend burgemeester , vlak voor Spahrs komst vanuit Coevorden naar de Zeeuwse hoofdstad. C. Rutten was toen al vertrokken naar Breda, maar de benoeming van diens opvolger werd opgehouden vanwege de gemeentelijke herindeling waarbij Arnemuiden bij Middelburg werd gevoegd.

Commissaris Van Gelder heeft tot twee weken geleden nog geprobeerd de hoog opgelopen gemoederen in Middelburg te bedaren. Hij bood aan te bemiddelen, maar de wethouders wezen elke verzoeningspoging af. Toen de raad met een ruime meederheid van zeventien stemmen voor en twaalf tegen een motie van wantrouwen tegen de burgemeester aannam, besefte ook Van Gelder dat het niet meer goed kon komen tussen Middelburg en Spahr.

Meer over