Carrièreburgemeester zit plots opgescheept met 'besmet' cv

Burgemeester Rombouts van Den Bosch zal lang worden achtervolgd door de rellen in zijn stad. Volgens velen heeft hij zich arrogant gedragen....

HET was in zijn stad dat er voor het eerst in Nederland drie avonden achtereen hevige rellen woedden. De reactie bleef niet uit: burgemeester Rombouts van Den Bosch kreeg een storm van kritiek over zich heen. Maar de CDA'er hield zijn rug recht. Hij vond dat hij het goed had gedaan, gaf zichzelf aanvankelijk een compliment en bejubelde de positieve punten die in een extern onderzoeksrapport over de rellen stonden. De kritiekpunten wuifde hij luchtig weg. Ja, hij zou de aanbevelingen ter harte nemen, luidde zijn reactie.

Het was die laconieke, bijkans arrogante houding die afgelopen week zichtbaar ergernis opriep bij de gemeenteraad. De raad had al in een vroeg stadium laten doorschemeren dat de rellen de burgemeester niet de kop zouden kosten, ondanks de fouten die hij had gemaakt. Maar de bestuurlijke verantwoording die de burgemeester donderdagavond gaf, vonden de fracties wel erg dun.

Zelfs zijn eigen partij miste 'bescheidenheid' bij de burgemeester. CDA-fractievoorzitter Van Heijningen: 'Het is ronduit slecht gegaan. Dan moet je als overheid eerlijk zijn en toegeven: dit hebben we niet goed gedaan.'

Het CDA daagde Rombouts openlijk uit om meer zelfkritiek te tonen. De burgemeester deed dat, maar oprecht klonken zijn mea culpa's niet. 'Onderkenning van fouten, dat gaat u niet gemakkelijk af', zei ex-wethouder Kagie.

Ton Rombouts (49) heeft de rellen in de Graafse wijk overleefd. Maar het is een smet op zijn blazoen, en dat is erg genoeg voor de carrièrepoliticus. In 1979 werd hij in Wouw de jongste burgemeester van Nederland. Tien jaar later stapte hij over naar Boxtel, waar hij in opspraak raakte door in strijd met het bestemmingsplan zijn huis te bouwen in het dal van de Dommel. Sinds 1996 is hij eerste burger in Den Bosch.

Een echte partijtijger wordt hij genoemd, die in diverse CDA-commissies zat. Vier jaar geleden uitte hij als voorzitter van de vertrouwenscommissie openlijke kritiek op de zittende fractie. Het kwam hem op een reprimande van het bestuur te staan en Rombouts moest - ook al met zichtbare moeite - excuses aanbieden.

De ambitieuze burgemeester afficheert zich graag als een sterk politicus met goede contacten in bestuurlijk Nederland. Vlak voor de derde relavond in december had hij als gastheer van het traditionele kerstconcert premier Kok aan de lijn. 'Wees maar niet bang. Rita kan vanavond gewoon naar de Sint-Jan komen', stelde hij Kok gerust. Het is een anekdote die hij zelf vertelde.

Niemand twijfelt eraan dat zijn ambities verder reiken dan Den Bosch. Volgens sommige raadsleden aast hij op de stoel van Frank Houben, commissaris van de koningin in Brabant. Maar het is ook politiek Den Haag niet ontgaan dat de Bossche rellen wel erg lang duurden. Zelfs Kok sprak daarover zijn verbazing uit.

Zijn optreden heeft het vertrouwen in het bevoegd gezag geschaad. De inwoners van de Graafse Wijk voelden zich in de steek gelaten. 'De veiligheid van burgers is een fundamentele overheidstaak', aldus PvdA-fractievoorzitter Snijders. Daarin is Rombouts tekortgeschoten, al is het maar door op kritieke momenten zelfs de stad achter zich te laten. De beschadigde burgemeester wacht een hele klus om het gezag in eigen stad te heroveren, om nog maar niet te spreken over zijn aanzien daarbuiten.

Meer over