Cardioloog Poldermans ging ook in andere studies slordig te werk

De Rotterdamse hoogleraar cardiologie Don Poldermans handelde onzorgvuldig in meer publicaties dan tot dusver bekend. Eerder was al duidelijk dat hij in enkele onderzoeken naar bètablokkers data vervalste. Nu toont vervolgonderzoek aan dat hij ook in andere studies slordig te werk ging.

AMSTERDAM - Van onze verslaggeefster ANNEKE STOFFELEN

Poldermans werd in 2011 ontslagen in het Rotterdamse Erasmus MC, nadat was gebleken dat hij onderzoeksgegevens had gemanipuleerd om tot spectaculaire conclusies te komen. Zijn studies concentreerden zich onder meer op het gebruik van bètablokkers bij operaties. Het werk van Poldermans was internationaal toonaangevend en vormde een belangrijke basis voor richtlijnen die door cardiologen wereldwijd worden gebruikt.

Vrijdag publiceerde het Erasmus MC een tweede vervolgonderzoek naar de publicaties van Poldermans. Eerdere commissies hadden specifiek enkele 'verdachte' studies tegen het licht gehouden. Het nieuwe rapport is veel breder van opzet en heeft betrekking op 247 publicaties waar Poldermans aan meewerkte. De onderzoekscommissie concludeert dat in meerdere gevallen is gehandeld in strijd met de wetenschappelijke integriteit, omdat de hoogleraar bijvoorbeeld onterecht schreef dat hij voor zijn onderzoek toestemming had van de zogenoemde medisch ethische commissie.

Ook is er in publicaties onvoldoende gerapporteerd over zogenoemde follow-upgegevens van patiënten. Volgens het rapport kan dit hebben geleid tot vertekening van resultaten. Dat er opzet in het spel was kan de commissie echter niet bewijzen.

Begin dit jaar becijferden Britse cardiologen dat het gemanipuleer van Poldermans aan 800 duizend hartpatiënten het leven heeft gekost, doordat zijn frauduleuze onderzoek het handelen van cardiologen wereldwijd beïnvloedde. Het artikel werd echter plotsklaps ingetrokken, omdat de berekening niet zou kloppen.

De European Society for Cardiology publiceert vanwege Poldermans' gerommel in augustus wel een nieuwe richtlijn voor het gebruik van bètablokkers bij niet-hartoperaties.

undefined

Meer over