Cardiologen willen onderzoek Europese richtlijn bètablokkers

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie wil een onafhankelijk onderzoek naar een Europese richtlijn voor het gebruik van bètablokkers bij operaties van hartpatiënten. Deze richtlijn werd opgesteld onder voorzitterschap van Don Poldermans en leunt zwaar op studies die de van fraude beschuldigde internist in de jaren negentig uitvoerde.

VAN ONZE VERSLAGGEVERS MERIJN RENGERS EN ANNEKE STOFFELEN

AMSTERDAM - Aanleiding voor het verzoek van de NVVC is het dinsdag verschenen rapport over wetenschapsfraude door Poldermans. Van drie studies van de voormalig hoogleraar is vastgesteld dat ze wetenschappelijk ondermaats en frauduleus zijn.

De ter discussie staande richtlijn is van invloed op de werkwijze van medici in heel Europa. Volgens de Vlaamse vaatchirurg Frank Vermassen, die zitting heeft in de commissie die over Europese richtlijnen gaat en waar Poldermans voorzitter van was, is het werk van de Rotterdamse hoogleraar zeer bepalend geweest voor de behandelrichtlijn. 'Natuurlijk is een richtlijn altijd gebaseerd op studies en visies van vele deskundigen. Maar Poldermans was de grondlegger. Als hij in meer heeft gefraudeerd, is er een serieus probleem.'

'De studies waarvan nu is vastgesteld dat ze niet deugen, behoren niet tot Poldermans invloedrijkste werk', zegt Martin Schalij, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. 'De baanbrekende onderzoeken van Poldermans dateren uit de jaren negentig. De grote vraag is nu: in hoeverre deugt ook zijn vroegere materiaal niet? Ik vrees dat dat nooit meer kan worden achterhaald.'

Schalij doelt onder meer op een invloedrijke studie van Poldermans naar de effecten van bètablokkers op de gezondheid van patiënten met hartproblemen die moeten worden geopereerd. Poldermans was in de jaren negentig een van de eersten die de positieve werking daarvan aantoonden. Latere onderzoekers op dit terrein hebben zijn werk veelvuldig geciteerd.

Poldermans was in 2009 ook voorzitter van de werkgroep van de European Society of Cardiology (ESC) die de Europese richtlijn opstelde voor het gebruik van bètablokkers bij operaties van hartpatiënten. Die is mede gebaseerd op zijn eigen bevindingen uit de jaren negentig.

Poldermans' bevindingen zijn niet onomstreden. Al in 2005 trok de Amerikaanse hoogleraar geneeskunde Victor Montori Poldermans' cruciale eerste studie naar de effecten van bètablokkers in twijfel. Hij kwalificeerde de uitkomst als 'te mooi om waar te zijn'.

Volgens Schalij is twijfel over de richtlijn, die in heel Europa wordt toegepast, fnuikend voor de medische wetenschap. 'Wij kunnen Poldermans niet zomaar het voordeel van de twijfel te geven. Het vertrouwen is weg. Bij de beroepsgroep, maar ook bij patiënten.'

De vereniging voor cardiologie wil daarom dat onafhankelijke experts beoordelen in hoeverre de Europese richtlijn nog bruikbaar is. Toen de affaire-Poldermans vorig jaar voor het eerst naar buiten kwam, kwam de ESC snel tot de conclusie dat er niets hoefde te worden gewijzigd. Schalij: 'Wij gaan hun nu verzoeken op basis van de nieuwe gegevens onderzoek te laten verrichten door experts die zelf niet betrokken waren bij het opstellen van de richtlijn. Ik wil een gefundeerde onderbouwing zien.'

De ESC laat weten dat zij het recente onderzoek naar Poldermans frauduleuze handelen nog niet kent. 'Maar een verzoek van een belangrijke vereniging als de NVVC nemen wij zeer serieus.'

undefined

Meer over