Canadees label voor 'eerlijke beloning' wil naar Nederland

Het is weer eens wat anders dan veiligheid of milieu, en actueel bovendien: een keurmerk voor 'eerlijke loonverdeling'. Het Canadese initiatief Wagemark beloont bedrijven waar het verhouding tussen top en werkvloer niet groter is dan 8:1.

AMSTERDAM - Volgens de FNV is zo'n 'Piketty-proof'-certificaat ook iets voor Nederland, nu 'het debat over de groeiende ongelijkheid is losgebarsten'. Wagemark wil 'dolgraag' actief worden in Nederland. Het begon vorig jaar en wil op vrijwillige basis een internationale standaard waarbij de best betaalde niet meer dan acht keer zo veel verdient als het gemiddelde van de 10 procent laagst betaalde werknemers. Ambitieus, maar haalbaar, zegt Wagemark. De verhouding is gebaseerd op onderzoek naar een optimale loonstructuur. In Nederland zou dit bij een modaal salaris (32 mille) betekenen dat de baas uitkomt op maximaal 256 duizend euro.

Dertig organisaties doen mee, vooral uit Canada, maar ook al twee uit Denemarken. Ze moeten een accountant de cijfers over de loonverdeling laten controleren. Daarna mogen ze op hun website melden dat ze 'Wagemark-gecertificeerd' zijn. De lonen zelf hoeven niet openbaar.

Het debat over de loonkloof speelt ook in Nederland. Dit voorjaar besloot het kabinet dat bedrijven met vijftig werknemers of meer wettelijk verplicht zijn de verhouding tussen de beloning aan de top en op de werkvloer voor te leggen aan de ondernemingsraad. Uit onderzoek van de Volkskrant bleek dat de topmannen van AEX-bedrijven vorig jaar gemiddeld 51 keer zo veel verdienen als hun doorsneewerknemer. Bij oud-Randstad-topman Ben Noteboom was dit 172 maal.

De FNV hanteert al jaren de 'factor 20'. Bij het minimumloon is dat 385.060 euro. 'Dat is van voor de crisis. In het licht van de groeiende ongelijkheid die deze week ook door wetenschappers weer is vastgesteld, ben ik geneigd te zeggen dat we die factor moeten herzien', meldt FNV-voorzitter Ton Heerts. Hoewel het aantal deelnemers nog beperkt is, heeft Wagemark al invloed. Hierdoor geïnspireerd werkt de Amerikaanse staat Rhode Island aan een wet die bepaalt dat alleen bedrijven overheidsopdrachten krijgen waar de baas niet meer dan 32 keer het loon van de laagstbetaalde verdient.

undefined

Meer over