Campagneleider van VVD weg na beschuldigingen

VVD-campagneleider Hans van Baalen heeft zijn werkzaamheden voor onbepaalde tijd opgeschort. Kamerlid Cornielje, oud-woordvoerder van VVD-leider Bolkestein, gaat in zijn plaats de verkiezingscampagne leiden....

MILJA DE ZWART

Van onze verslaggeefster

Milja de Zwart

DEN HAAG

De 37-jarige Van Baalen wil zich richten op een 'krachtig weerwoord' tegen de beschuldigingen dat hij in zijn jonge jaren sympathiseerde met rechts-extremist J. Glimmerveen en het bij nazi's populaire Horst Wessellied zong.

Van Baalen trekt zich niet terug als kandidaat-Kamerlid voor de VVD en acht de kans ook niet groot dat hij dat zal doen. Hij staat verkiesbaar op nummer 29.

Bolkestein staat 'hangende dat verweer' achter Van Baalen. 'Ik heb een zeer zuiver geweten', zei Van Baalen gisteren over alle aantijgingen, geuit in Vrij Nederland en Netwerk. Tegenover de verzamelde pers zei hij zich verdwaald te voelen in een 'Kafka-achtige setting'.

'Ik draai steeds de film van mijn leven af en dan vraag ik: beste Hans, hoe kunnen mensen dit zeggen? Maar toen ik vanochtend in de spiegel keek, zei ik: ik ken je. Ik heb geen rechts-extremistische sympathieën. Ik weet dat zaken niet waar zijn. Ik ga ze op een rij zetten.'

De 21 jaar oude brief van zijn hand aan Glimmerveen, die Netwerk woensdagavond toonde, zegt Van Baalen nooit geschreven te hebben.

'Die brief is niet echt, maar hij leek wel ergens op. Die handtekening, god, die vertoont enige gelijkenis met mijn handtekening van toen. De toon vond ik nogal gezwollen. Maar ik kan het niet verklaren. Het is Kafka.'

Het kandidaat-Kamerlid heeft van de week nog een van zijn oude docenten aan de Scholengemeenschap Krimpenerwaard gebeld met de vraag: 'Was ik zo?' 'Nee, nee', zou de leraar geantwoord hebben. 'U was wel een heel behoudend typetje.' Maar volgens oud-klasgenoten van hem klopt daar niets van.

'Hij was meer dan dat. De klas zag hem als de grote fascist', zegt Willem-Jan Vroon, die bij hem in de klas zat. 'Hij was ultrarechts en hij gedroeg zich provocerend.' Vroon herinnert zich bijvoorbeeld dat Van Baalen bij een excursie naar het Binnenhof op de trappen voor de Ridderzaal de Hitlergroet bracht.

'De man meent het echt', verklaarde gisteren Arjen Doorgeest, die destijds veel optrok met Van Baalen en door oud-klasgenoten wordt omschreven als diens 'slaafje', voor de camera's van Den Haag Vandaag. Volgens Doorgeest wilde Van Baalen zich ingraven in een politiek correcte partij. Daarom zouden zij beiden campagne hebben gevoerd voor DS'70 voor de scholierenverkiezingen van 1977.

Doorgeest moet daaraan denken als hij de pleidooien hoort van VVD-leider Bolkestein in het CNV-onderwijsblad om de driekleur te laten wapperen op de schoolpleinen en het Wilhelmus tot verplichte kost te maken. Volgens hem komen zulke ideeën rechtstreeks uit de koker van Van Baalen.

Van Baalen plaatst de verhalen die over hem de ronde doen zelf in het perspectief van puberaal en studentikoos gebral. 'Ik ben een jaar voorzitter van de leerlingenraad geweest en ik was voorzitter van de studentenweerbaarheid Pro Patria. In die tijd van 'ban de bom' en 'geen woning, geen kroning', was dat zeer militaristisch. Mensen kennen je dan. En er waren er die mij een brallerig type vonden. Oké, die mochten mij niet.'

De oud-campagneleider heeft een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd, sinds hij een jaar of tien geleden door zijn studie (Nederlands Recht en Internationale Economische Betrekkingen) in contact kwam met de VVD. Van Baalen was internationaal secretaris in het hoofdbestuur van de VVD en is sinds vorig jaar voorzitter van de Liberale Internationale Nederland.

In zijn dagelijks leven is hij adviseur bij Deloitte en Touche. In de kring van lobbyisten werd hij gezien als 'runner up' van Bolkestein. Vanwege zijn nauwe contacten met de krijgsmacht is Van Baalen adviseur geweest van landmachtgeneraal Couzy. In 1993 en '94 gaf hij Couzy adviezen om het imago van de Landmacht te verbeteren. Hij voerde zestig gesprekken met officieren, politici, journalisten, vakbondsmensen en zakenlui en diende een rekening in van 268.597,66 gulden, inclusief BTW.

Meer over